Cartes marcades. Mercat i lluita contra la pobresa

129
Quadern
Data de publicació: 
Octubre 2004

L’OMC, hereva de la GATT, la PAC, política europea de suport a l’agricultura de la Unió, les patents farmacèutiques... Tots aquests conceptes segur que no quedaran sense opinió a ulls del lector. El quadern analitza aquests conceptes, aquestes institucions, i inclou certes maneres de millorar o suggeriments per canviar el que salta a la vista: una política de comerç internacional perjudicial per als països en vies de desenvolupament i en la qual preval la defensa d’Occident.

Autor/a

Coordinador de campanyes i estudis a Intermon Oxfam. Dedicat a l'activisme contra la pobresa des de España, Perú i els Estats Units. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia "Cartes marcades. Mercat i lluita contra la pobresa" (quadern 129, novembre 2004).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora