El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Ètica/Moral

1 Desembre 2015

En un món hostil a la Vida i a la humanitat, que ens endureix el cor i ens desintegra, reivindiquem la revolució de l’afecte i la tendresa com a punt de partida, com a ulleres amb les quals mirar el món i les persones. Des d’aquí és des d’on, en aquest final de l’any 2015, volem orientar el focus cap a cinc realitats que cal que siguin transformades o acollides.

1 Setembre 2016

L’actual crisi ecològica té les seves arrels en una manera de relacionar-nos amb la natura i amb els altres humans. En aquesta relació es prioritzen determinats valors, i això va estructurant una mentalitat que és compartida per moltes persones arreu del planeta. Alguns valors que proposa l’encíclica Laudato Si’ podrien ajudar a un canvi de mentalitat, a una nova cultura. Són valors, malauradament no sempre practicats, que trobem en el cristianisme, i també en l’humanisme, però que poden ser compartits per moltes altres tradicions ètiques i religioses.

30 Abril 1987

El deute extern de Llatinoamèrica és un fenomen econòmic amb unes immenses conseqüències per a la majoria de la població. El servei d’aquest deute està costant enormes patiments a les majories pobres dels països deutors, que han vist reduir-se encara més els seus ja precaris nivells de vida. Aquesta situació planteja la urgent qüestió de dilucidar la moralitat d’un fenomen que s’ha tornat en contra dels objectius intrínsecs del sistema econòmic: satisfer les necessitats materials de la població d’un país i oferir una base per al seu desenvolupament espiritual.

31 Gener 1991

El valor inqüestionable de la defensa de l'innocent i de la prohibició de matar ha enfrontat sempre als homes i als cristians amb el fet de la violència i de la guerra. A través de principis de Dret Internacional Públic, que queden superats, es resumeix des d'un criteri ètic i moral l'ensenyament clàssic relativa a la violència i l'anomenada guerra justa. El quadern es completa amb les dades a tenir en compte per aplicar els principis anteriors a la Guerra del Golf i les seves conseqüències.

31 Maig 1995

"L'essencial és invisible als ulls" (Saint-Exupery). L'autor ens presenta en aquest quadern una rigorosa radiografia de la societat espanyola quant a solidaritat internacional i pensament. Però no només es quedarà en la presentació de xifres i dades sinó que anirà més enllà analitzant quines són les implicacions ètiques o el reptes socioculturals. És sens dubte un desafiament que el dolor dels països pobres penetri en el nostre món.

1 Octubre 1995

La tesi d'aquest quadern és que el voluntariat social permet, com molt poques activitats humanes, que la persona realitzi simultàniament la seva identitat com a ciutadà/na i com a cristià/na. Amb el títol de "Voluntaris: deixebles i ciutadans" volem expressar la tensió en què tot/a cristià/na es troba en la nostra societat. Seguir Jesús de Natzaret formant part de la comunitat cristiana i, alhora, col·laborar en la construcció de la societat com a ciutadans, són les dues tasques bàsiques de tot/a creient en el Déu de Jesús.

31 Març 1995

Aquest quadern no és una simple crítica a l'avortament sinó que ve a col·lació a causa de la possible ampliació de l'anomenada "llei d'interrupció de l' embaràs", la Conferència de les Nacions Unides al Caire, i les declaracions contraposades de diverses personalitats religioses o polítiques, que solen acaparar les pàgines dels mitjans de comunicació social. J. I González Faus serà pedagògic i pragmàtic a l'hora d'analitzar i fonamentar una postura que aposta per la vida, sense caure en estereotips ni dogmes intocables.

31 Desembre 1995

Dejunis solidaris, resistir la seducció de les marques, acollir a l'estranger o feminisme són algunes de les propostes que aquest quadern oferta. El lector sabrà escollir les que més li convinguin i, sobretot, a l'escolta de l'Esperit, trobarà altres més pertinents. Cadascú ha de saber obrir-se a l'Esperit per trobar la voluntat de Déu sobre ell. Procurant no mirar els mals exemples d'un altre com a excusa, sinó més aviat els bons com estímul. Amb tot, potser convé un aclariment abans de concloure. Aquest Quadern va dirigit expressament als cristians.

31 Maig 1996

Cristianisme i Justícia vol recollir en aquest “quadern debat” alguns punts que ajudin a la reflexió sobre un tema de rabiosa actualitat com és la insubmissió. A través de quatre textos, s’il·lustrarà de manera senzilla diferents punts de vista sobre la insubmissió. Començant amb la insubmissió com a rebuig a la defensa armada, conclourem aquest quadern amb un seguit de testimonis. La insubmissió és un camí possible i legítim per avançar personalment i col·lectivament, CiJ farà l’esforç de mostrar una opció que s’ha anat enfortint de manera constant. 

31 Octubre 1997

El voluntariat pot, de fet, ser parcel·lació de la vida, justificació de l’injustificable, paracaigudisme social. Pot fer mal als qui ja reconeixen trepitjada la seva dignitat, pot ser excusa i neteja de nens rics, tapaforats del sistema, simple ambulància de la història, acció irresponsable, assistencialisme paternalista i babau, i compensació i fugida de frustracions personals... Però tot i així, tot i que s’hagi d’exercir aquesta sospita, el voluntariat social de marginació, de manera també permanent, ha d’assumir les seves potencialitats i no perdre la seva autoestima.

Pàgines