Democràcia i participació política

22 Juliol 2020

En aquest quadern l’autor recull la resposta que ha generat la Covid-19 en la classe política i econòmica i les conseqüències que són el preludi de crisis futures. Perquè, més enllà de la pandèmia, es necessari abordar amb urgència els aspectes del nostre sistema social i econòmic que caldria posar en qüestió, per preveure i evitar que nous episodis com el que estem vivint es tornin a produir en un futur no gaire llunyà.

3 Setembre 2018

Fa més de deu anys que a Espanya es parla, en ambients acadèmics i especialitzats, del populisme punitiu, del renaixement del dret penal de l’enemic, de la criminalització de la protesta i de la dissidència, de l’expansió del dret penal d’excepció.... Aquest Paper ens adverteix de les conseqüències que això està tenint sobre l’exercici dels drets i les llibertats i en definitiva sobre la democràcia.

31 Desembre 1999

Per tal d’esbrinar quin partit votar, el Paper intenta determinar les diferències entre dreta i esquerra. A més a més, si hi ha o no identificació amb un nacionalisme espanyol o un nacionalisme perifèric, concepte i pràctica de la democràcia, major o menor sensibilitat davant  els més febles o com s’afronta la crisi climàtica. Estableix que cal desconfiar del que es diu durant les campanyes electorals. El més important és calibrar com han governat els partits, sempre que sigui possible.

31 Març 2000

Pere Casaldàliiga, amb motiu del 20è aniversari de la mort de “San Romero de América”, parla a l’UCA de San Salvador sobre neoliberalisme, mundialització i solidaritat. Urgeix impregnar de solidaritat el procés de globalització per tal que aquesta estigui al servei de l’ésser humà, acabant amb la injustícia de la desigualtat. Cal avançar cap a un sol món, amb una opció radical pels pobres. Advoca Casaldáliga per una esperança transformadora, històrica i escatològica. Acaba la seva al·locució citant Romero com el sant dels catòlics, dels protestants i, fins i tot, dels ateus. 

30 Novembre 2003

La política i els polítics han perdut credibilitat, fins a ser considerats un problema per la ciutadania. Manca de propostes, grolleres desqualificacions i mentides com a forma d’exercir el poder. Es passa del servei als ciutadans a servir-se dels ciutadans. Cal informar-se i mantenir l’esperit crític. La proposta de CiJ és esperit de servei, participació ciutadana i el Parlament com a espai de diàleg i debat. Paral·lelament, el FSM de Porto Alegre planteja una alternativa a l’actual ordre mundial. 

31 Maig 2012

No es tracta de sobredimensionar el 15-M, però tampoc d’observar-lo amb una desconfiança injustificada o amb una exigència excessiva. Creiem que és important analitzar la rellevància social i política d’un moviment que, segurament, en perspectiva històrica, està tenint un important protagonisme en aquest canvi d’època en el qual ens trobem.

31 Desembre 1985

Els textos recollits en aquest quadern constitueixen els materials desenvolupats en una taula rodona del centre d'estudis Cristianisme i Justícia, amb certes pretensions interdisciplinàries. En primer lloc es va presentar el testimoni d'un biblista i, en segon lloc, l'anàlisi d'un especialista en temes de guerra.

31 Març 1986

Luis de Sebastián va ser professor d'Economia a ESADE i durant molts anys va ensenyar a la Universitat José Simeón Cañes, de San Salvador (El Salvador), de la qual va ser vicerector. Aquest quadern recull la classe que va impartir al centre d'estudis Cristianisme i Justícia el 14/11/985. “Cap a una ètica de l'entrada a la CEE” va constituir l'enunciat base, desenvolupat amb gran claredat en els següents punts: Espanya, explotadora d'altres pobles?: Espanya i el Tercer Món en entrar a la CEE; Venda d'armament i la tecnologia de doble ús, i El deute d'Amèrica Llatina.

30 Abril 1993

És la democràcia econòmica una forma eficaç de socialisme? Ens atrevim a publicar un treball provocador, enmig de la nostra societat que sembla haver acceptat a ulls clucs els mecanismes de l'economia capitalista neoliberal. Al lector li tocarà jutjar fins a quin punt són viables aquestes propostes. Bàsicament oferim alternatives raonades en el debat actual, on el socialisme sovint apareix mancat dels aires utòpics que han motivat sempre la seva història.

31 Desembre 1993

El model democràtic després de la caiguda del bloc soviètic s'ha consolidat. No obstant això, moltes són les veus crítiques que qüestionen aquest model, sobretot al bressol dels estats democràtics, les seves poblacions s'alcen contra un sistema que necessita ser actualitzat. Davant l'actual dèficit democràtic existent, és urgent pensar creativament nous models de regulació econòmica, social i política.

Pàgines