Democràcia i participació política

30 Abril 1994

Davant l'actual crisi de l'esquerra, cal deixar clar que la lluita per suprimir la barbàrie i assolir la fraternitat humana és molt anterior a l'existència de l'esquerra com a tal. Aquesta lluita prosseguirà amb el nom o sense el nom d'esquerra, marxisme o socialisme, mentre hi hagi col·lectius d'humans que es rebel·lin contra l'explotació, l'opressió, la injustícia i l'empobriment d'uns éssers per altres éssers. L'important no és, doncs, si té futur el socialisme, si aquest serà marxista, postmarxista o antimarxista.

1 Novembre 2000

Aquest quadern analitza exhaustivament el fenomen de la globalització des d’un punt crític seriós cap als abusos del món capitalista. Des de diversos aspectes, com la globalització tecnoeconòmica, sociopolítica o cultural, l’autor intentarà en els seus últims capítols una definició més rica de la globalització i plantejarà propostes per a governar-la. En efecte, la naturalesa d’aquest fenomen el fa susceptible de ser governat: creiem que cal configurar-lo de manera que afavoreixi a tothom, especialment els més pobres.

31 Octubre 2002

A través del fenomen mundial de la Globalització, l’autora d’aquest quadern ens presenta els problemes, els reptes, les esperances per a una Democràcia forta i consolidada. No obstant això, tal com queda latent en aquestes pàgines que el lector pot analitzar, l’assumpte és delicat i pot comportar diversos problemes si no es treballa en la societat i la ciutadania per enfortir aquesta institució.

30 Juny 2004

L’autor d’aquest quadern realitza un treball exhaustiu centrat en com a partir de la Il·lustració, i per tant des de l’inici de la humanitat en l’era Moderna, la religió ha fet la seva aportació al pensament i a la societat d’avui dia. El lector pot trobar la feina una mica feixuga, per això es recomana una lectura tranquil·la i concentrada. Arran del Segle de les Llums, la religió va ser apartada del seu paper predominant en tots els àmbits i la raó li prenia el seu lloc. Veurem com això va afectar el pensament modern.

31 Maig 2010

El vigent model neoliberal de globalització, lluny de frenar la degradació ecològica, reduir les desigualtats i garantir drets fonamentals, ha convertit la gestió de l’aigua, en una nova oportunitat de negoci que depreda els recursos hídrics i augmenta la vulnerabilitat dels més dèbils. Cal promoure una «nova cultura de l’aigua» que recuperi, des de la modernitat, la vella saviesa de les cultures ancestrals basades en la prudència i en el respecte a la natura.

31 Octubre 2013

El món que hem conegut aquestes darreres dècades sembla que s’estigui ensorrant a marxes forçades. Aquest quadern pretén centrar-se en totes aquestes transformacions en la seva anàlisi, però també en les eines de transformació que estan sorgint des dels moviments socials. Com bé senyalen els autors una altre món no és només possible, sinó que “ja està sent possible”, per això és important continuar ajudant-lo a néixer.

1 Març 2014

Més de mig segle després del seu naixement, i malgrat el seu èxit indiscutible, el projecte europeu sembla encallat. Els interessos particulars de cada país tornen a prevaler sobre els interessos generals i són molts els ciutadans que es mostren indiferents, si no hostils, al projecte europeu. El col·lapse es va iniciar força abans, però ha culminat amb la duríssima crisi econòmica que patim. És el final del camí? ¿Val la pena seguir en aquesta Unió, tal com l’han deixada?

Pàgines