Drets laborals

30 Novembre 1999

n aquest quadern es presenta un altre repte més per al segle XXI: el del treball. El repte del treball a les portes del 2000 és enormement ampli almenys per dues raons. La primera, pràctica: tal com tenim organitzada la societat, la societat capitalista, per a la majoria de persones el treball és el camí normal i generalitzat d’accedir a uns ingressos amb els quals atendre les necessitats individuals i familiars. La segona raó de l’amplitud del repte és més conceptual: què és treball?, a quin tipus de treball ens estem referint?

31 Juliol 2001

A través d’una sèrie de testimonis reals, aquest quadern presenta una realitat que hem de viure en els inicis del segle XXI; una sèrie de testimonis ens il·lustren uns treballs que no haurien de ser envejat ni des de les condicions de la Revolució Industrial. Treballs escombraries, contractes escombraries, horaris escombraries; sembla que la nostra societat té molt encara per millorar pel que fa a condicions laborals.

31 Agost 2011

El moviment de Capellans Obrers ha sigut una de les experiències més importants i originals de l’Església del Segle XX. Aquest quadern vol ser un homenatge als qui van participar d’aquella aventura i van patir la duresa inherent a la vida laboral, la pobresa, l’anonimat, així com l’aïllament i la desconfiança per part de molts dins i fora de l’Església. Un camí com aquest, només podia ser fruit d’una profunda vivència espiritual de l’evangeli.

1 Abril 2016

Aquest quadern vol incidir en els canvis en l’àmbit del treball des de l’essencial, que va més enllà de les conjuntures de crisi o de recupera­ció. S'analitzen els nous escenaris del treball sortits de la crisi espanyola i europea, les conseqüències de la reforma laboral, el paper dels sindicats, en definitiva, el model global de treball que s’ha anat gestant els darrers anys.

Pàgines