Economia i societat

24 Gener 2022

Els desafiaments socials i mediambientals a què hauran de fer front les nostres societats al llarg dels propers anys ens obliguen a repensar el model de societat on hem de viure. En aquest text proposem passar d’estats centrats en el benestar dels ciutadans a models del bon viure, on les persones puguin desenvolupar un model de vida harmònic tant amb l’ecosistema com amb la resta d’éssers humans, models que incorporin, per exemple, la recuperació dels béns comuns i el valor de la frugalitat.

2 Juny 2020

En paraules de l’autor d’aquesta selecció de textos, el llibre Capital e ideología que T. Piketty va publicar recentment suposa “una història de l’economia des del punt de vista de les desigualtats, sempre a la recerca de la justícia social”. A partir d’aquest interès personal, González Faus elabora aquesta antologia de textos aplicant el clàssic esquema de “veure, jutjar i actuar”. La selecció constitueix una invitació a entrar en el pensament de l’economista francès i a acompanyar la lectura complerta del llibre. 

31 Desembre 2019

La desigualtat creixent i la corrupció dels dirigents han escindit la societat. El neoliberalisme s’ha convertit en una ideologia insuportable per a la majoria de persones: de vegades ho és perquè les conseqüències d’aquestes polítiques es pateixen directament, de vegades perquè subtilment et redueixen al paper de consumidor individual sense cap altre valor que el de ser un número intercanviable en lloc d’una persona. Això està generant arreu un gran malestar.

20 Novembre 2019

A ningú se li escapa que el mercat, com a mecanisme de distribució de recursos, ha colonitzat nombroses parcel·les de la nostra societat. Des de la cura dels infants i les persones grans fins a la presència en àmbits com l’educació i la sanitat, la sensació és que l’expansió del mercat és difícil de parar. Aquesta situació ja va ser prevista a mitjans del segle passat per Karl Polanyi, mentre advertia de les conseqüències socials d’aquesta mercantilització.

22 Novembre 2018

Aquest paper parla d’un somni fet realitat i d’una realitat que encara somia. El somni i la realitat d’una experiència econòmica de producció i exportació de cafè que ha permès als pobles i comunitats tzeltals maies de la zona muntanyosa del sud-est de Mèxic, satisfer les seves necessitats no sota el sinònim de submissió i explotació, sinó d’empoderament i arrelament comunitaris. Davant els qui s’entesten amb el “no hi ha alternativa” una proposta d’èxit ben concreta.

1 Maig 2018

La tesi que sembla sorgir d’aquesta petita antologia és que el nostre sistema econòmic es fonamenta en una «opció preferencial pels rics», amb algunes gotes de tranquil·litzador de consciència de tant en tant. Això es contraposa a la igualtat fraterna proposada pel Regne de Déu: el regne de la llibertat de fills i la igualtat de germans. Per això la teologia, segons l’autor, ha de dialogar amb l’economia tant com en altres èpoques ha dialogat amb la filosofia i amb la cultura en general.

1 Desembre 2017

El centre d’estudis Cristianisme i Justícia, acaba l’any amb la publicació d’una declaració. En aquesta ocasió alertem davant la manera com la nostra societat està afrontant els moments de desconcert que vivim, alimentant el populisme polític de tics autoritaris i reforçant polítiques de proteccionisme econòmic. Davant d’això, ens preguntem si tenim capacitat de crear nous consensos globals orientats a cercar un bé comú universal.

1 Setembre 2017

Quan parlem de fiscalitat i impostos ens envaeix un mar de preguntes: En paguem massa? Realment són útils o ens els podríem estalviar? Té sentit que jo pagui impostos quan hi ha tanta corrupció? La qüestió fiscal ha estat molt de temps fora del debat polític i social, i només els darrers anys, amb l’impacte de la crisi econòmica i el daltabaix de la globalització, tornem a posar el focus en aquesta qüestió clau per al sosteniment dels nostres estats del benestar.

1 Abril 2017

El canvi –si ens hi acostem des d’una mirada polièdrica– i la transformació social són els temes centrals d’aquest quadern,

1 Novembre 2016

Un sistema econòmic que posi en el centre el subjecte econòmic i no la persona humana és injust des de la seva mateixa arrel. Per això ens hem de comprometre a seguir treballant per analitzar les causes estructurals de la injustícia en el nostre món.

Pàgines