El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Economia i societat

31 Agost 2002

La banca ètica permet invertir els nostres estalvis en productes respectuosos amb els drets humans i fer préstecs a persones a les quals un banc tradicional no prestaria mai diners. Es mou, habitualment, en l’àmbit del cooperativisme. Ha de ser rendible financerament i socialment. Un dels primers bancs va ser el Grameen Bank, Bangladesh,  que es caracteritza per oferir microcrèdits a persones sense recursos. A Catalunya, un exemple de banca ètica és Oikocrèdit Internacional. 

31 Juliol 2003

Reflexió sobre el 0,7% d’ajuda al desenvolupament. El document demostra la misèria que representa dedicar al desenvolupament el 0,7% del pressupost nacional. I malgrat ser una misèria, la majoria dels estats no el compleixen. Espanya difícilment ha passat del 0,2 o 0,3. Els més generosos són els països nòrdics. Tampoc les comunitats autònomes i els ajuntaments són més generosos. Les grans capitals a la cua i les comunitats que s’ auto administren al davant, com Euskadi i Navarra. I cal saber també on van a parar els diners i en quines condicions.  

30 Novembre 2007

El bengalí M. Yunus, doctorat en economia als EEUU, va promoure al seu país el préstec de microcrèdits mitjançant el Grameen Bank. 10.000 organitzacions de tot el món han seguit el seu exemple. Préstecs a curt termini que no  passen dels 400 € i a persones a qui la banca tradicional no prestaria. Una forma de no sentir-se exclosos. Però el microcrèdit, útil per a persones pobres, no pot treure als països de la pobresa. Un altre tipus d’organització, la Comunitat d’Autogestió Financera, no només presta sinó que ajuda a gestionar els ingressos. 

31 Gener 2008

Les crisis no esclaten de cop. Es produeixen bombolles que van creixent, si no s’aturen a temps, fins que esclaten. El capitalisme acostuma a patir, cíclicament, crisis. Ens hauríem de preguntar què és el que falla en el sistema econòmic mundial. Tothom sabia què estava passant amb el mercat immobiliari a Espanya i Espanya va estar a punt de ser rescatada. Les crisis s’haurien de superar amb l’esforç de tots, però que aquest esforç no recaigui, sovint a base de retallades, sobre el sector més feble de la societat. 

31 Març 2008

Tica Font denuncia el tràfic d’armes i la posició d’Espanya en el rànquing mundial, vuitena, amb un 3% del total. Una part d’aquest tètric comerç es realitza amb països amb conflictes armats o que no respecten els DDHH, el que està prohibit per la UE. Un comerç que tant pot ser legal com il·legal. Encara que sigui legal, les exportacions estan sotmeses a la Llei de secrets oficials. A EEUU, segon exportador després de Rússia, el Congrés ha d’aprovar les exportacions, a diferència d’Espanya, on els diputats tenen vetada la informació. 

30 Juny 2008

Mitjançant diversos exemples, els autors indiquen les causes que provocaren la gran crisi del 2008 en endavant. Bombolla immobiliària, hipoteques “subprime”, “paquets” constituïts per actius financers amb més o menys risc, inversió de capital en fons d’inversió o retorn de pisos per hipoteques impagables. Tota una enginyeria financera interbancària que afectà el món, en major o menor grau, i, a més a més, una manca de confiança en el sistema financer que portà a una reducció del consum i a un increment de l’atur. Fins quan?

31 Gener 2011

El debat sobre la fiscalitat és el debat sobre el concepte d’equitat i sobre el model de societat que volem configurar. En un moment on cada cop més gent està patint les conseqüències socials d’aquesta crisi, creiem indispensable portar al centre de l’escenari la necessitat de desenvolupar un model fiscal just, ambiental i solidari.

30 Novembre 2011

L’ensenyament social de l’Església ha estat des de sempre molt crític amb determinats aspectes del sistema econòmic capitalista declaradament abusius i injustos. Cal recuperar aquest ensenyament moral precisament en un moment on la humanització de l’economia és del tot inajornable.

28 Febrer 2013

Aquest paper vol posar en qüestió la màxima «hem viscut per damunt de les nostres possibilitats» que ha servit per justificar greus retallades en protecció social. Però sobretot vol advertir sobre la necessitat de recuperar consensos que portin a un nou contracte social en el qual participin partits, sindicats, agents i moviments socials.

30 Juny 2013

L’autor ens proposa un seguit de lectures per aquest estiu que ens poden ajudar a entendre una mica millor el moment que vivim. En el fons de tots aquests llibres la mateixa hipòtesi, “en aquesta crisi sota presumptes afirmacions econòmiques només hi ha postures ideològiques que obeeixen a interessos concrets”.

Pàgines