El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Economia i societat

30 Abril 1991

Els fracassats sistemes de l'Est, no van intentar resoldre problemes que nosaltres ni tan sols hem volgut abordar? Va haver-hi a l'Est realitzacions parcials o moments de la seva evolució que puguin conservar el seu valor malgrat el fracàs global? Quins serien aquestes parcialitats i per què es van frustrar aquells moments? Són preguntes que giren totes al voltant d'aquesta altra més àmplia: la decisió d'unes realitzacions, suposa la inexistència d'uns valors?

31 Agost 1992

En aquest quadern tenim la possibilitat d'endinsar-nos en la història de l'Estat de Benestar i els seus orígens, així com quines han estat les diferents transformacions en que s'ha vist afectat en diferents àmbits com el treball, la família o l'escola entre d'altres. Seguidament, portant a col·lació la crisi viscuda a finals dels 80, l'autor exposa quines dificultats troba i el sorgiment i enfortiment del Neoliberalisme i Neoconservadurisme, finalitzant amb reptes per al futur.

30 Novembre 1992

Inspirant-se en l'informe sobre el desenvolupament humà del 1992, publicat pel Programa de Nacions Unides per al desenvolupament, aquest quadern aprofita per subratllar una sèrie de problemes que el nostre Planeta té pendents sobre la taula. Diversos seran els reptes que la societat internacional haurà d'afrontar, entre ells l'abisme de la desigualtat o la immigració. Però, ¿quins pactes han de complir les grans potències per poder reduir l'increment de les diferències?

28 Febrer 1993

El Tractat de Maastricht, els instruments legals del qual converteixen l'antiga Comunitat Europea en Unió Europea, és observat sota lupa en aquest quadern. Passant inevitablement pels aspectes econòmics i monetaris, els autors analitzen les conseqüències que pot tenir a nivell social, quines són les possibilitats per al futur i quines limitacions poden trobar els membres.

30 Abril 1993

És la democràcia econòmica una forma eficaç de socialisme? Ens atrevim a publicar un treball provocador, enmig de la nostra societat que sembla haver acceptat a ulls clucs els mecanismes de l'economia capitalista neoliberal. Al lector li tocarà jutjar fins a quin punt són viables aquestes propostes. Bàsicament oferim alternatives raonades en el debat actual, on el socialisme sovint apareix mancat dels aires utòpics que han motivat sempre la seva història.

31 Agost 1994

El Banc Mundial i el FMI (Fons Monetari Internacional), són els eixos d'aquest quadern. Aquestes dues institucions de Bretton Woods són analitzades de manera crítica amb l'objectiu de reflexionar quin és el seu objectiu i què es pot millorar o reformar. No es tracta d'una simple lectura sinó d'un material útil per a una presa de consciència, una discussió lliure i una posada en pràctica de les solucions urgents que el nostre món reclama.

31 Agost 1996

La pobresa la podem trobar en diversos llocs. Aquest quadern, a través de quatre autors, intenta il·lustrar la pobresa des de diversos punts de vista. Passant pel Tercer Món, aprofundirem també en l’anomenat Quart Món per continuar amb una anàlisi dels nous tipus de pobresa i concloure amb un examen crític des del punt de vista cristià. Moltes són les preguntes de com eradicar la pobresa.

31 Desembre 1996

A través d’un amè testimoni, aquest quadern introdueix un text sobre l’economia neoliberal d’Amèrica Llatina enviada als jesuïtes d’aquest continent incloent-hi aquells que viuen a Cuba. Tot això per plantejar quin ha de ser el futur d’aquella illa i si el neoliberalisme és l’única solució per orientar l’economia d’un país en plena crisi.

31 Març 1997

On apareixen les fal·làcies religioses del mercat?: fonamentalisme, dogmatisme, absolutització... idolatria. Parlar d’idolatria és parlar de l’ídol que exigeix sacrificis humans. I els sacrificis humans són el més oposat a la idea del Déu bíblic. Si en les tres primeres pàgines el lector se sentís una mica perdut, que no tingui por i segueixi endavant. Esperem que cada vegada hi anirà entenent més i que, una vegada acabat el quadern, li serà fàcil si vol rellegir aquelles pàgines inicials.

31 Juliol 1998

Aquest quadern és un número extra on volem compartir amb els nostres amics una part de la reflexió acadèmica de l’equip de la Fundació Lluís Espinal durant el curs 1996-97. En concret, el resum dels tres seminaris interns.

Pàgines