Migracions

31 Agost 2010

Aquest quadern explora la possibilitat desenvolupar una teologia política d’arrel eucarística i de conseqüències transformadores. I ho fa abordant un tema cabdal pels nostres dies: la integració de les persones immigrants.  O, més ben dit, com il·luminar i animar la construcció de societats integrades, en les quals cada persona i cada grup social pugui trobar el seu propi espai.

30 Novembre 2009

Els nostres carrers s’han omplert de persones provinents de molts països i han canviat en poc temps la nostra realitat social. En aquest quadern, però, intentarem anar més enllà d’erudites anàlisis sobre economia, cultura o religió. Intentarem parlar d’immigració des del cor de l’immigrant, des de la  seva experiència, buscant descriure les vivències interiors amb les quals vol afrontar la seva vida. 

31 Maig 2012

Mitjançant una entrevista, l’autor ens presenta el testimoni d’una de les dones pioneres en l’acollida de musulmans a Espanya. El seu testimoni no és anecdòtic, sinó d’una gran rellevància, precisament en un moment on la nostra convivència col·lectiva requereix d’una profunda renovació. I és que la pau es construeix a nivell polític però també amb la paciència i el temps que demanen les relacions més quotidianes.

1 Novembre 2015

Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra poden marcar la relació amb les persones migrants. Aquest quadern reflexiona sobre ambdues actituds i adverteix sobre el perill que sigui la primera la que acabi imposant-se a través de fronteres externes, fronteres internes, fronteres que maten... Davant d'això la proposta de bastir una hospitalitat d'arrels bíbliques que es basi en el veïnatge i en la plena ciutadania.

1 Desembre 2013

En una escala de situacions de vulnerabilitat, la situació de les dones migrants en contextos de frontera ocuparia segurament el lloc més elevat. L’autora d’aquest quadern fa una descripció en profunditat de la violència sexual que pateixen les dones en el seu camí migratori, deixant clar, però, que el fenomen s’emmarca en el problema més general dels rols i les desigualtats de gènere, i de les relacions de poder que se’n deriven. 

Pàgines