Pobresa i exclusió social

31 Octubre 1993

En un món en què les desigualtats entre els països desenvolupats i els del Tercer Món s'accentuen per moments, ens trobem que els nens són la base de la piràmide de la pobresa. En els apartats d'aquest quadern intentarem aproximar el lector a la realitat de la infància als països del Sud mostrant de quina manera el repartiment de la riquesa i el poder a nivell mundial, la situació del medi ambient i altres variables locals i internacionals afecten el seu benestar, un benestar extremadament fràgil.

31 Agost 1994

Colòmbia, un dels països de Llatinoamèrica que han patit menys anys de dictadura viu una situació de "democradura", en paraules de l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano. La droga, la impunitat, la violació dels drets humans són molt dels problemes que viu avui dia aquest país. Javier Giraldo els analitza des d'un punt proper al sofriment d'un poble que coneix bé.

31 Agost 1996

La pobresa la podem trobar en diversos llocs. Aquest quadern, a través de quatre autors, intenta il·lustrar la pobresa des de diversos punts de vista. Passant pel Tercer Món, aprofundirem també en l’anomenat Quart Món per continuar amb una anàlisi dels nous tipus de pobresa i concloure amb un examen crític des del punt de vista cristià. Moltes són les preguntes de com eradicar la pobresa.

28 Febrer 1999

El segle XX, amb dues guerres mundials i desenes de guerres regionals i civils, s’ha convertit en el més sagnant de la història de la humanitat. No obstant això, la violència més gran dels nostres dies, la que més morts ha costat, la que segueix destruint més vides humanes, és la violència que resulta de l’economia, concretament l’economia del mercat neoliberal tal com està organitzat i tal com funciona de fet. Pot tenir futur un món així?

31 Agost 1998

El 1995 gairebé el 14% de la població dels Estats Units estava sota el llindar de la pobresa. Aquest quadern desglossa de manera exhaustiva la cara o cares de la pobresa als EUA, s’invoquen les seves arrels per acabar concloent i qüestionant el sistema capitalista americà. Amb el seu individualisme, la seva inclinació a competir i superar els altres, les seves ànsies de triomf personal, els americans no ofereixen idees per a esforços col·lectius ni empreses societàries, com necessitem per superar la crisi social d’Europa.

31 Agost 2004

A les pàgines d’aquest quadern s’analitza el paper del cristià en el Quart Món, món que es pot resumir com aquell en què viuen els marginats d’un Occident cada vegada més ric i de vegades fred. Però, què implica aquesta tasca que tants cristians d’avui dia fan al marge dels seus treballs i responsabilitats familiars?, en quin aspecte estan interconnectades les seves hores de voluntariat amb el missatge de Jesús? L’autor ens ajuda amb el seu text a albirar les claus d’aquesta realitat.

31 Octubre 2004

L’OMC, hereva de la GATT, la PAC, política europea de suport a l’agricultura de la Unió, les patents farmacèutiques... Tots aquests conceptes segur que no quedaran sense opinió a ulls del lector. El quadern analitza aquests conceptes, aquestes institucions, i inclou certes maneres de millorar o suggeriments per canviar el que salta a la vista: una política de comerç internacional perjudicial per als països en vies de desenvolupament i en la qual preval la defensa d’Occident.

30 Novembre 2004

“Els pobres ens evangelitzen”. Set són els testimonis que la Fundació Arrels ens presenta en aquest quadern. Testimonis reals de persones que viuen al carrer, de persones que no han tingut la sort d’altres, éssers humans que viuen al marge d’una societat que moltes vegades els defuig i no els comprèn. Com asseveren molts voluntaris, el contacte amb aquests testimonis ha estat per a les seves vides font d’un sentit i una plenitud que no buscaven en acudir-hi, però que han rebut “de més a més”. Que són com “el tresor amagat” de què parlen els evangelis.

30 Setembre 2005

Dorothy Day és probablement la figura més important del catolicisme nord-americà del segle XX, malgrat que no sigui gaire coneguda en el nostre ambient. La seva vida al costat dels pobres i el seu compromís amb la no-violència activa van comportar-li tant crítiques com lloances. Sempre fou fidel a l'Església i es mostrà contundent contra el capitalisme; tanmateix, no tots els catòlics americans la van comprendre i van compartir la seva postura.

31 Juliol 2005

Aquest quadern gira entorn del concepte nou de “capitalisme real”, que justifiquem amb el mateix argument que s’utilitzava per distingir el socialisme teòric, més estètic i moral, del socialisme real, perfectament immoral, de la Unió Soviètica. El capitalisme no és el que diuen els llibres d’economia sobre el mercat lliure, sinó aquesta lluita per prevaler en el mercat en què estan immerses totes les empreses, grans i petites. Aquest capitalisme afecta tots els àmbits de la vida social.

Pàgines