Teologia

1 Novembre 2017

El context de la realitat migratòria i de refugi a nivell mundial, en tant que “signe dels temps”, no pot quedar al marge de la reflexió teològica. Sorgeix des d’aquesta necessitat la Teologia de les migracions, una disciplina nova que arrela amb la tradició bíblica i el magisteri. És a partir d’aquesta mirada profunda que l’autor del quadern ens planteja les cinc cruïlles més importants per al moment actual: la de la identitat, la de la dignitat, la de la justícia, la de l’hospitalitat i la de la integralitat.

1 Juliol 2017

No es pot entendre l'Europa d'avui sense la Reforma del segle XVI i la figura de Luter. Aquell conflicte va anar més enllà de l'àmbit religiós i va posar de manifest l’existència de dues cultures, dos models de relacions socials, dues maneres d’entendre la política i el poder i, fins i tot, dos models econòmics. Molts d’aquells debats que van configurar l’inici del Renaixement tornen a ser els grans debats d’avui, en una societat europea tan perplexa com la d’aleshores.

1 Novembre 2016

Les coses estan organitzades de manera que, dels avantatges, en gaudeixen una minoria de privilegiats i, en canvi, els inconvenients afecten una majoria de desesperats. Així, els privilegiats es deshumanitzen perquè només coneixen valors de canvi; i allò que ens fa veritablement humans (la raó, la igualtat i la solidaritat) no són els valors de canvi, sinó valors d'una altra mena. I els empobrits també es deshumanitzen: perquè només viuen bracejant desesperadament per no ofegar-se en un immens mar de necessitats materials.

31 Desembre 1996
30 Juny 2009

Què és el que Ignasi vol i pot dir a la teologia cristiana a partir de la seva experiència espiritual i mística expressada en la meditació de Dues Banderes? L’autor descobreix en aquesta meditació una intuïció de fons essencial per a la teologia cristiana: el rostre trinitari del Déu de la vida se’ns revela en el Jesús pobre de Natzaret.

31 Octubre 2009

(Excepcionalment, aquest quadern només s’ha editat en castellà) La publicación que ahora ofrecemos desvela el fondo y germen de la teología ignaciana de Karl Rahner. En ella se abordan aspectos fundamentales de la espiritualidad como la indiferencia, el hallar a Dios en todas la cosas, el magis… Una aportación fundamental en la teología de los Ejercicios Espirituales

31 Desembre 2012

El creixement espiritual és la columna vertebral d’una existència arrelada en el misteri de Déu i desplegada en totes les dimensions de l’ésser humà. D’aquí que teologia i antropologia vagin compassades en la reflexió i en el traçat dels camins per on es desenvolupa el creixement espiritual. Les pàgines que segueixen són una guia inigualable en aquest camí que ens toca recórrer si volem respondre a l’impuls de l’Esperit que ens habita.

30 Setembre 2008

Involució i integrisme, quelcom recurrent al sí de l’Església. Doctrina i jerarquia i sacralitat del poder per sobre de democràcia. Un missatge cristià reduït a la por i al conformisme. Un integrisme que treballa a l’ombra, intentant amagar el poder del qual gaudeix. Aliança entre poder espiritual i poder mundà i una manca de confiança en la veritat. L’àrea teològica de CiJ proposa analitzar els integrismes actuals i algunes formes de progressisme. 

Pàgines