In 2021, 8,952 people have contributed to us.
We count on your support to keep working on a reflection that equips someone and invites them to take transformative action. We want to be 10.000! Collaborate
 

Identities for the 21st century.

127
Booklet
Publication date: 
May 2007

Aquest quadern és una reflexió sobre les identitats socials i col·lectives. Es parteix d'una anàlisi del nostre món dividit, tot veient l'arrel de les fractures socials, i proposant, com a possible solució, la recuperació de les formes comunitàries. El capítol central indica com han de ser en el segle XXI les comunitats que poden donar identitat als individus. Finalment, es fa una breu reflexió sobre què pot aportar el cristianisme al debat per crear una societat més comunitarista. 

Author

A Jesuit with a licentiate in medicine and a doctorate in theology. He is professor of fundamental moral theology in the Theology Faculty of Catalonia. He is also an adjunct professor at ESADE. With Cristianisme i Justícia he has published the booklets....   Toward an Integral Ecology (Booklet nº 165), The revolution of every day (Booklet nº 155),  A difficult relationship. Christianity and Society from an ethical perspective. (Booklet nº 141),  Identities for the 21st century. (Booklet nº 127),  The Kioto Horizon (Booklet nº 122), Global world, global ethics (Booklet nº 111),  In search of the kingdom morals for the new millenium  (Booklet nº 98).
 

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us