Carta als immigrants que acaben d'arribar

68
Papers
Publication date: 
March 2001

Mitjançant una carta adreçada als immigrants se’ls avisa que es poden trobar amb el rebuig dels treballadors autòctons, que els veuen com a competidors, i que, possiblement, vindran  amb la idea que a Europa es faran rics i es trobaran que això tan sols és un somni.  Si després d’informar-se decideixen venir cal que s’integrin i no formin guetos, això sí, sense perdre la seva identitat i la seva religió i acceptant els ideals que es deriven dels Drets Humans, drets que no sempre són respectats pels europeus.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us