Exercicis en la Vida Quotidiana (EVQ) 2022-2023

Els Exercicis Espirituals en la vida quotidiana van dirigits a qualsevol persona que es pregunti honestament què vol Déu de la seva vida i quin és el seu camí de felicitat. Davant decisions importants o quan sentim que cal redreçar el futur, necessitem aturar-nos i retrobar el pas de Déu en la nostra història. Els Exercicis són una pedagogia per aprendre a fer-ho amb el mestratge de l'Esperit de Jesús enmig del quefer diari.

Acompanyament personal

A cada persona que fa els Exercicis se li proposa un acompanyament setmanal personalitzat. En l’entrevista setmanal, l’acompanyant adapta les orientacions generals, qui fa els Exercicis li comunica com li va i junts veuen quin profit se’n treu. 

Pregària diària

Es donaran una sèrie d’Exercicis per fer a casa cada setmana (pregàries, orientacions, lectures breus o d’altres). Convé dedicar-hi una hora al dia.

Tres recessos durant l’any

Durant tres moments del procés es participa en un cap de setmana de recés a la Cova de Sant Ignasi a Manresa amb les altres persones que també fan els Exercicis en la vida quotidiana. Aquests dies són una escola de pregària per fer millor els Exercicis. [Degut a la situació sanitària i de pandèmia que vivim aquestes dates es poden veure afectades]

  • 1r recés:

           30 de setembre - 2 d'octubre del 2022  La Cova de Sant Ignasi (Manresa)

  • 2n recés:

           13-15 de gener del 2023 La Cova de Sant Ignasi (Manresa)

  • 3r recés:

           21-23 d'abril del 2023  La Cova de Sant Ignasi (Manresa)

De divendres a les 20 h, fins a diumenge abans de dinar.

Equip coordinador

Jaume Casassas, Alicia Guidonet i David Guindulain

Preu

  • El preu de la inscripció als Exercicis, que inclou les despeses organitzatives i el material, és de 40€. Es farà efectiu en el moment de la inscripció ( una vegada hagi tingut lloc l'entrevista inicial i la persona decideixi fer-los).
  • El cost de l’estada durant els caps de setmana va a càrrec dels participants i es pagarà directament a la Casa d’Exercicis d’acord amb les indicacions que es donaran prèviament a cada recés.

Entrevista prèvia a la inscripció

Abans de formalitzar la inscripció cal una entrevista prèvia amb algun acompanyant. Si estàs interessat posa't en contacte amb David Guindulain, sj. Coordinador de l’equip dguindulain@covamanresa.cat