Guies de treball - Quaderns CJ

Les Guies de Treball CJ són un recurs que acompanya la nostra col·lecció de Quaderns CJ. Dirigides a grups, comunitats, esplais i centres d'educació formal i no formal, són una eina ideal per ajudar-nos a reflexionar sobre justícia social, altermundisme, religions, ecologia, etc., qüestionar les nostres pràctiques i prejudicis sobre la realitat o simplement explorar temàtiques que mai t'havies plantejat. Consten d'un resum de contingut, recursos relacionats i un apartat final de preguntes que us servirà per al treball posterior.