Recuperar els béns comuns, reivindicar el "bon viure"

Cristianisme i Justícia presenta, en el seu darrer quadern, alternatives que poden inspirar un model social i econòmic que respongui als reptes socials i mediambientals

El centre d’estudis Cristianisme i Justícia acaba de publicar el quadern Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure, que signen els professors Joan Carrera i David Murillo. En aquest text els autors proposen passar d’estats centrat en el benestar dels ciutadans, a models del bon viure, on les persones puguin desenvolupar un model de vida harmònic amb la natura i amb els altres, i es recuperin els béns comuns. Aquesta és, segons el quadern, una transformació necessària per fer front a reptes com l’emergència climàtica i la creixent desigualtat.

El model d’Estat del benestar, tot i la seva orientació cap a una més gran justícia social, és una derivada del capitalisme que no s’escapa de la lògica liberal i que ha contribuït a empitjorar l’embat del canvi climàtic i la progressiva destrucció de la natura vista com a font inesgotable de recursos. El binomi Estat-Mercat, tal com s’ha desplegat, assegura el text, és a l’origen de la incapacitat de l’Estat de donar resposta als desafiaments que té plantejats, a dia d’avui, la humanitat.

El quadern recorre la rellevància històrica dels béns comuns i el procés que va portar a la desaparició i atribució dels béns comunals a favor de la propietat privada, fins que aquesta es va acabar imposant com a eix principal i gairebé únic de l’ordre social i econòmic.

D’altra banda, presenta alternatives, com el Bon Viure, basat en la saviesa i la tradició dels pobles indígenes d’Amèrica Llatina, així com altres experiències que es donen a petita escala i que ofereixen imaginaris nous per a pensar que pot existir un altre model d’organització social i econòmica. Un model que integri l’economia amb la natura i que s’allunyi de l’individualisme creixent a la nostra societat, que assumeixi la diversitat com a font de riquesa i que intenti refer els lligams de solidaritat, enllaçant amb les teories del decreixement. És una proposta que vol recuperar el vincles comunitaris, les cures i l’atenció dels uns vers els altres.

Un dels obstacles per recórrer aquest camí, considera Joan Carrera, és que a Occident ens hem socialitzat en una mentalitat que no permet pensar en aquestes categories, que acabem catalogant com a utòpiques. És per això que aquest quadern vol donar a conèixer que existeixen altres models. 

Els autors

Joan Carrera és jesuita, llicenciat en Medicina i doctor en Teologia. Professor de Moral Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya. Professor col·laborador a ESADE i també a l'Institut Borja de Bioètica. Ha publicat diversos quaderns, entre ells La revolució de cada dia. Cristianisme, capitalisme i postmodernitat (nº 189, juny 2014), Cap a una ecologia integral (nº 202, gener 2017), Viure amb menys per a viure millor. Superar la ideologia del creixement il·limitat (nº 214, Juny del 2019). És membre de l'àrea social de Cristianisme i Justícia.

David Murillo Bonvehí és Doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona (UB), llicenciat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya i en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Professor titular del Departament de Societat, Política i Sostenibilitat a ESADE (Universitat Ramon Llull). És membre de l'àrea social de Cristianisme i Justícia. 

Ampliació d’informació:

Descarregar el quadern:

  • Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure  [descarregar]
  • Recuperar los bienes comunes, reivindicar el buen vivir  [descargar]
  • Vídeo-entrevista amb l’autor: [veure]