Seminari Teològic de CJ

Seminari Teològic de CJ

Els seminaris interns són l'espai de reflexió i treball dels membres de Cristianisme i Justícia. Amb reunions de periodicitat mensual i amb temàtiques que aborden aquelles línies sobre les quals el centre vol reflexionar, els seminaris són la llavor generadora del nostre pensament i reflexió.

Existeixen dos seminaris principals: el social i el teològic. Tot i que habitualment ambdós seminaris funcionen de manera autònoma, s’intenta que els participants en cadascun d’ells puguin trobar-se de manera puntual

El seminari intern de Teologia està format per Manu Andueza, Núria CAum, Josep Cobo, Víctor Codina, Jaume Flaquer, Josep Giménez, José Ignacio González Faus, Víctor Hernández, Pilar de la Heran, Tere Iribarren, José Lguna, Jesús Martínez Gordo, Joaquín Menacho, Carme Molist, Oriol Quintana, Josep Mª Rambla, Lucía Ramon, Jesús Renau, Paco Tauste y Javier Vitoria.

Més info

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora