Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

«Pobresa» s’escriu en femení

«Pobresa» s’escriu en femení

DATA DE PUBLICACIÓ :

Juny de 2016
La feminització de la pobresa ha estat amagada durant molt de temps ja que, quan s’analitzaven les situacions de pobresa o exclusió social, no s’incloïa la variable de gènere. La dificultat  d’accés a l’educació, a la terra i al crèdit, o la més gran precarietat i vulnerabilitat en el mercat laboral, són factors que contri­bueixen a l’empobriment de les dones i a afirmar que «la pobresa té rostre de dona». Cal donar visibilitat a aquest fenomen i entendre com el gènere influeix en el risc de patir pobresa.

DESCÀRREGUES

Arxius en PDF
Editora del blog de Cristianisme i Justícia. Especialista en educomunicació, periodisme i conflictes armats, cinema i estudis feministes, investiga sobre la representació audiovisual del feminicidi a Ciudad Juárez. És membre de diverses organitzacions i associacions vinculades a la cultura de pau i a la defensa dels drets de les dones. Blog personal: La lente violeta

Últimes publicacions

Joan Carrera Carrera
Llorenç Puig
J.I. González Faus
Cristianisme i Justícia
Clara María Temporelli
J.I. González Faus
Seminari Social de Cristianisme i Justícia
Teresa Crespo
Jaume Flaquer García