Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

ÀUDIOS Cristianisme i Justícia

En aquesta secció podràs trobar per ordre cronològic els audios de xerrades i conferències que es realitzen a Cristianisme i Justícia.

Pots escoltar-los i descarregar-los lliurement. Si no trobes algún audio proba de fer una cerca pel nom del conferenciant al cercador de la web.

La belleza salvará al mundo - Homenaje a Antonio Blanch - Pedro Miguel Lamet
24/11/2015
Conferencia de Pedro Miguel Lamet sj en el homenaje a Antoni Blanch sj, titulada: "La Belleza salvará al mundo. El legado humanista del jesuita Antonio Blanch". Conferencia que tuvo lugar el 2 de junio de 2014 en el acto conjunto de Cristianisme i Justícia con la Fundació Joan Maragall.
"A nosaltres ens toca escollir" - Reflexió de fi d'any 2013 de CJ
31/12/2013
Publiquem en la col·lecció Papers la reflexió de fi d'any que porta per títol: "A nosaltres ens toca escollir". Les víctimes en la seva diversitat d’històries i de presències és el lloc des del qual el centre fa balanç de l’any. El document assenyala quatre punts a destacar: l’augment de la desigualtat social, la necessitat de regeneració econòmica i política, la incertesa a l’entorn del projecte europeu i l’esperança desvetllada a l’Església per l’arribada del Papa Francesc.
"A nosotros nos toca escoger" - Reflexión de fin de año 2013 de CJ
31/12/2013
Publicamos en la colección Papeles la reflexión de fin de año que lleva por título "A nosotos nos toca escoger". Las víctimas en su diversidad de historias y de presencias es el lugar des del cual el centro hace balance del año. El documento señala cuatro puntos a destacar: el aumento de la desigualdad social, la necesidad de regeneración económica y política, la incertidumbre entorno al proyecto europeo y la esperanza desvelada en la Iglesia por la llegada del Papa Francisco.
Diàleg: "I si parlem d'aquelles cartes?" Pilar Rahola i J.I. González Faus
14/05/2013
En aquest diàleg es parla de la carta a La Vanguardia que va escriure la Pilar Rahola dirigida a José I. Gon zález Faus sota el lema “creients d’aquest Déu de llum, sou un exèrcit de bondatque tinta el món amb la pintura de l’amor” i de la seva resposta.      
Diálogo: "¿Y si hablamos de aquellas cartas?" Pilar Rahola y J.I. González Faus
14/05/2013
En este diálogo se habla de la carta en La Vanguardia que escribió Pilar Rahola dirigida a José I. González Faus bajo el lema "creyentes de ese Dios de luz, sois un ejército de bondad que tinta el mundo con la pintura del amor" y de su respuesta.

[audio parcialmente en catalán]                 

Una proposta samaritana en temps de crisi
17/01/2013
Xerrada de José Laguna al Casal Loiola (1 de desembre de 2012). Pedagogia samaritana per a una societat amena çada de ceguesa. / Charla de José Laguna en el Casal Loiola (1 de diciembre de 2012). Pedagogía samaritana para una sociedad amenazada de ceguera.
Curs anual 2012 - Profetes davant la crisi (VII) - Els testimonis de resistència enfront de la dictadura del nazisme: Etty Hilesum
13/12/2012
Darrera sessió del curs de CJ "Profetes i testimonis davant les crisis" amb José I. González Faus. / Últim a sesión del curso de CJ "Profetas y testigos ante las crisis" con José I. González Faus.
Curs anual 2012 - Profetes davant la crisi (VI) - Teòlegs perseguits que esdevindran teòlegs consagrats: Rahner, Congar i Häring
29/11/2012
Sisena sessió del curs de CJ "Profetes i testimonis davant les crisis" amb Jesús Martínez Gordo. / Sexta se sión del curso de CJ "Profetas y testigos ante las crisis" con Jesús Martínez Gordo.
La fe avui (IV) - Dos paradigmes per entendre el cristianisme amb Josep Cobo i Xavier Melloni
26/11/2012
La quarta sessió del seminari es va centrar en el tema de l'espiritualitat. / La cuarta sesión del seminario se centró en el tema de la espiritualidad.
Curs anual 2012 - Profetes davant la crisi (V) - El clam d'una dona indignada davant les noves pobreses del s.XX: Dorothy Day
22/11/2012
Cinquena sessió del curs de CJ "Profetes i testimonis davant les crisis" amb Daniel Izuzquiza.