FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

Por favor, confirme su baja de suscripción de este envío de correo/grupo

¿Estás seguro que quiere ser eliminado de la(s) siguiente(s) lista(s) de correo electrónico?:
Contactes Pendents Revisar (Grupo Inteligente)   Contactes entrats per voluntàries i que estan pendents de revisar 
EIDES TOTS    
EIDES Català TOTS    
EIDES Castellano TOTS    
EIDES Català a Espanya    
EIDES Castellano a Espanya    
EIDES Castellano a Estranger    
EIDES Català a Estranger    
Booklets TOTS    
Booklets a Espanya    
Booklets a Estranger    
Contactes Pendents Revisar Web (Grupo Inteligente)    
Espanyols    
Tots els Contactes    
CJ Català a Catalunya   CJ Català Nuevo i Vigente, Tipo de entrega Individual 
CJ Català a Espanya Entrega Individual (Grupo Inteligente)   CJ Català Nuevo i Vigente enviats a Espanya i Andorra. Tipo de entrega: Individual 
CJ Castellano a Catalunya   CJ Castellano a Catalunya Nuevo y Vigente a Catalunya 
CJ Castellano a Espanya   CJ Castellano Nuevo Vigente a Espanya i Andorra 
Resta d'Espanya   Espanyols i Andorrans que no estan a Catalunya (per codis postals) 
CJ Català Resta d'Espanya    
CJ Castellano Resta d'Espanya    
CJ Castellano TOTS    
CJ Català TOTS    
Estrangers   Persones que no son ni Espanyoles ni Adorranes 
CJ Català al Estranger    
CJ Castellano al Estranger    
Llibres NO Enviat i NO Pagat    
Llibres NO Enviat i Pagat    
Llibres Enviat i Pagat    
Llibres Enviat i NO Pagat    
Llibres NO Enviat i NO Pagat i Domiciliat    
Llibres NO Enviat i Pagat (inclos Domiciliacions sense pagar)    
Llibres Enviats    
Pendents agrair CAT Individu    
Pendents agrair CAT Organitzacio    
Pendents agrair ES Organitzacio    
Pendents agrair ES Individu    
Pendents agrair ANG    
Detall de Domiciliacions - Serie 3    
CJ Castellano Paquets de 15    
CJ Català Paquets de 15    
Voluntaris Intelectuals de CJ    
NO Domiciliats de CJ    
Domiciliats CJ Català, CJ Castellano i Booklets a Espanya    
NO Domiciliats de CJ Cat, Cast i Book Espanya    
Domiciliats CJ Català    
Domiciliats CJ i Booklets idioma CAST    
Domiciliats CJ i Booklets idi CAT    
NO Domiciliats de CJ i Book idi CAT    
NO Domiciliats CJ, Book idi CAST    
Contactes Pendents Revisar Gloria Coma (Grupo Inteligente)    
Domiciliats CJ i Booklets    
Domiciliats CJ Català i Castellà    
Domiciliats CJ Cat_Cast i Contrib Rec Si    
Domic. CJ Cat_Cast i Contrib Rec No    
Pendents agrair CAT Individu Domiciliats   Grup que NO s'ha d'agraïr perque les domiciliacions no s'agraeixen. 
Pendents agrair CAT Individu BO    
Pendents agrair CAT Org Domiciliats   Organitzacions que NO s'han d'agraïr perque els Domiciliats no s'agraeixen. 
Pendents agrair CAT Org BO   Organitzacions a les quals se les ha d'agrair. En aquest grup no estan les que han Domiciliat 
Pendents agrair ES Individu Domiciliacions   Persones que NO s'han d'agrair perque el seu donatiu es Domiciliat 
Pendents agrair ES Individu BO   Persones a qui s'ha d'agrair per que han fet un donatiu que no ha sigut Domiciliat 
Pendents agrair ES Org Domiciliats   Organitzacions que NO s'han d'agrair perque la seva donacio es una Domiciliacio 
Pendents agrair ES Org BO   Organitzacions que s'han d'agrair. 
A Catalunya - Codi postal   Grup a partir d'un constructor de Busqueda, on s'han trobat els Individuals i Organitzacions a partir dels codis postals de Catalunya: 08% 17% 43% 25% 
Espanyols i Andorrans   Espanyols i Andorrans 
Pendents agrair Tots BO   Grup on surt tothom qui esta pendent d'agrair 
[Email] CJ Castellano al Estranger amb email    
[Email] Contactes amb Email de BCN Prov.    
Matriculats Curs 2014/15    
Matriculats Curs 2014/15 amb CJ    
Matriculats Curs 2014/15 sense CJ    
NO Domiciliats CJ Català a Espanya    
Domiciliats CJ Castellano    
NO Domiciliats CJ Castellano a Espanya    
NO Domiciliats CJ Català al Estranger    
NO Domiciliats CJ Castellano al Estranger    
Domiciliats CJ Català a Espanya    
Domiciliats CJ Castellano a Espanya    
Domiciliats CJ Castellano al Estranger    
Domiciliats CJ Català al Estranger    
[Email] Domicilats CJ Català    
[Email] CJ Castellano    
[Email] Contactes amb Email de Lleida Provincia    
Només EIDES Català    
Només EIDES Català Espanya    
Només EIDES Català Estranger    
Matriculats Curs 2015/16 amb CJ    
Matriculats Curs 2015/16 sense CJ    
Contactes Pendents Revisar Voluntario (Grupo Inteligente)    
[aux] A revisar - tenim direccio pero no subs.    
Contactes Pendents Revisar Roser (Grupo Inteligente)    
Aportacions Cancelades a partir del 16/02/2016   Grup que ens ajudarà a trobar les persones que tenen una aportació feta per domiciliació cancelada pero que han fet una altre aportació més tard 
Aportacions Cancelades a partir del 17/02/2016 amb més aportacio   Persones que a partir 16/02/2016 tenen la aportació cancelada, pero que despres tenen alguna aportació completada 
Aportacions Cancelades > 16/02/2016 i no tenen mes aportacios    
Catalans   Contactes amb Provincia igual a Lleida, Barcelona, Girona o Tarragona 
[Cursos] Participantes Cursos Online 1T2016    
Domiciliats   Tothom que Domicilia 
Domiciliats Booklets    
[Retornats] Carta sense enviar   Grup on hi son els contactes del 2017 que tenen una contribució cancelada i encara no els hi hem enviat la carta. El filtre es que la suscripció tingui "Error" en el camp de Revisar i que tingui la Etiqueta "Impagat 2017" 
[Retornats] Carta enviada   Grup que conté els contactes amb una contribució cancelada el 2017 i que se'ls ha enviat la carta. Tenen el camp de Revisió de suscripcio com a "Pendent" i la Etiqueta "Impagat 2017" 
Polítics   Grup Inteligent on hi ha tots el contactes amb subtipus de contacte Polític 
Curs 2016/17 Sense Suscripció    
Congres Diputats Madrid   Diputats Madrid 
Congres Diputats Madrid - sense suscripció    
Curs 2017/18   Llistat de contactes que han assistit a algun curs del curs 2017/18 
Domiciliats [#AIXISI]    
Subscriptors    
No Domiciliats [#AIXISI]    
Contactes amb donatiu "Si encara no ho ha fet"   Grup de Contactes que han fet alguna donació des de fa 12 mesos 
No enviar comunicacions comercials   Grup on estan incloses les persones les quals no els hi hem d'enviar cap carta de petició económica 
Contactes sense donatiu "Si encara no ho ha fet"   Grup de Contactes que NO han fet alguna donació des de fa 12 mesos 
Noves suscripcions de fa 6 mesos "Si encara no ho ha fet"   Noves suscripcions de CJ Català i CJ Castellano d'una antiguitat de 6 mesos 
No han de rebre comunicació "Si encara no ho ha fet"   Grup de contactes que NO han de rebre comunicació en la campanya "Si encara no ho ha fet" 
Han de rebre comunicació "Si encara no ho ha fet"   Grup de contactes que SI han de rebre comunicació de la campanya "Si encara no ho ha fet" 
Comparteixen adreça amb el subscriptor    
Participants de cursos sense subscripció pendents de revisar    
Xavi - Contactes amb donatiu a Maig 2018    
Xavi - Reben CJ    
Xavi - Reben EIDES    
Contactes amb Contribució   Tots el contactes que tenen algun tipus de Contribució des del 01/01/1970 
Contactes sense Contribució   Tots els contactes que no tenen cap tipus de Contribució 
Mandatos SEPA pendientes de enviar    
Selecciones de Teologia    
Participants a esdeveniments    
Participants a esdeveniments amb registre a partir del 2018    
[aux] Direcció Treball   Grup de Contactes intel·ligent que tenen una direcció posada com a "Trabajo" 
[aux] Direcció Principal   Contactes que només tenen una direcció i aquesta esta marcada com a Principal 
Participants de cursos sense subscripció    
Contactes pendents de donar d'alta a quaderns    
Treballadors actius   Treballadors actius de CJ 
Treballadors històrics   Treballadors històrics de CJ 
Voluntaris actius   Voluntaris actius de CJ 
Voluntaris històrics   Voluntaris històrics de CJ 
Sol·licitud alta subscripció a quaderns - Últim any   Contactes amb activitat Sol·licitud alta subscripció a quaderns en l'últim any. 
Contactes pendents de donar d'alta a quaderns per revisar    
Mandatos SEPA pendientes de enviar [Individuos - Català]    
Mandatos SEPA pendientes de enviar [Individuos - Castellà]    
Mandatos SEPA pendientes de enviar [Organizaciones - Castellà]    
Mandatos SEPA pendientes de enviar [Organizaciones - Català]    
Nous subscriptors a partir 16/06/2019    
Participants a cursos en línia a partir de 2019    
Subscripció Domiciliació amb direcció   Grup on son els contactes que tenen subscripció Digital i tenen direcció postal 
Subscripció Domiciliació amb direcció i domiciliació   Grup on son els contactes que tenen subscripció Digital i tenen direcció postal i domiciliació 
Andorrans    
✉️ Butlletí - ca    
✉️ Butlletí - es    
✉️ Butlletí - en    
✉️ Espiritualitat Ignasiana - ca    
✉️ Espiritualitat Ignasiana - en    
✉️ Espiritualitat Ignasiana - es    
Domiciliacions retornades i pendent de contactar   Grup on son els contactes amb domiciliacions retornades que tenen l’Estat de al domiciliació com a "Domiciliació Retornada". 
Diputats i Congresistes    
[TEMP] Han fet una contribució en els últims 2 anys    
Subscripció Domiciliació amb direcció sense domiciliació   Grup on son els contactes que tenen subscripció Digital i tenen direcció postal i no tenen domiciliació 
TEST TEST    
Contacte amb activitat "desea continuar recibiendo"    
Suspesos temporalment sense activitat "continuar reben"    
Subscripcions Digitals    
Polítics (subscrits campanya polítics)   Individuals amb subtipus Polítics que ha sigut donat d'altra per iniciativa nostre en la Campanya de Diputats 
[TEMP] Subscriptors NVS    
[TEMP] No Domiciliats [#AIXISI] #2    
[aux] Contactes amb país buit    

Está solicitando dar de baja esta dirección de correo electrónico:

ds***ar@arqbcn.cat

Si este no es su correo electrónico, no hay necesidad de hacer nada más. No ha sido agregado a ninguna lista de correo. Si este es su correo electrónico y desea desuscribirse por favor ingrese su correo debajo solo para propósitos de verificación: