Mesures Covid19

Protocols Covid-19 a Cristianisme i Justícia

A Cristianisme i Justícia hem implementat protocols per tal de garantir el compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19 a les nostres activitats. En aquesta pàgina t'informem del protocol corresponent a les activitats amb public extern (actes culturals i activitats de formació).

La participació a les activitats sempre requerirà de matrícula (cas de cursos i seminaris presencials) o de registre previ d'assistència (actes gratuïts oberts al públic). No es deixarà entrar a ningú que no hagi fet aquesta inscripció o registre previ. 

A més a més, la confirmació de la participació en cada activitat implica l'acceptació de les mesures corresponents i el compromís del participant amb el seu compliment.

Mesures prevenció Covid-19 als actes públics i activitats de formació

Seguint les recomanacions del GOVERN(1) i les mesures de protecció per tal de garantir la seguretat de tothom a les activitats culturals són:

  • no assistir a l'acte o a l'activitat en cas de tenir símptomes compatibles amb la Covid-19

(1) Informació segons l'actualització de mesures del Govern de Catalunya del 20 d'abril de 2022