Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

El comerç d’armes a Espanya

El comerç d’armes a Espanya

DATA DE PUBLICACIÓ :

Març de 2016

Espanya és un dels principals ex­portadors d’armament i, tot i la regulació teòrica d’aquest comerç, no existeix una prohibició absoluta per a les exportacions a països en què es produeixen greus violacions dels drets humans, i es contempla autoritzar exportacions “amb finalitats humanitàries”. A tot això, s’hi sumen tres as­pectes que defineixen l’actuació del Govern: el secretisme, el fo­ment de les exportacions i la utilització d’aquest comerç com a instrument de política internacional.

DESCÀRREGUES

Arxius en PDF

Últimes publicacions

Joan Carrera Carrera
Llorenç Puig
J.I. González Faus
Cristianisme i Justícia
Clara María Temporelli
J.I. González Faus
Seminari Social de Cristianisme i Justícia
Teresa Crespo
Jaume Flaquer García