Exercicis espirituals de sant Ignasi de Loiola. Una relectura del text (4)

74
EIDES
Publication date: 
November 2014

El present comentari, és el quart d’una sèrie que seguirà en el futur i que ha estat fruit de les sessions del Seminari d’Exercicis (EIDES). Aquest quadern continua amb la Segona Setmana i desenvolupa tota la part corresponent a Dues Banderes, Binaris i l’Elecció. Entrem, doncs, en aquell moment central que dóna una identitat particular a l’experiència dels EE ignasians.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us