Ignàsi de Loiola, seglars i jesuïtes. "Perfecció en qualsevol estat o vida" (Exercicis Espirituals)

48
EIDES
Publication date: 
November 2006

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us