Crespo

Teresa

Crespo

Teresa Crespo, miembro del área social de Cristinisme i Justícia. Presidenta de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS). Ha sido también presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials (CAPSIF) de la Generalitat de Catalunya.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us