FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Actos en directo

Próxima emisión:

Presentació del llibre "Exercicis Espirituals d’Ignasi de Loiola" amb Josep M. Rambla i Xavier Melloni

Dimecres 18 d'abril de 2018 a les 19h

Sala d'actes de Cristianisme i Justícia

Considerada l’obra més important d’Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, i un text de referència per a l’aprofundiment espiritual dins la tradició cristiana, els Exercicis espirituals ofereixen els elements necessaris per prendre consciència dels dilemes i les accions humanes. Ho fan a partir de la constatació que la mesura de totes les coses no la té el jo humà sinó l’horitzó diví, alhora que afavoreixen una experiència mística integradora en la mesura que descobreixen la sacralitat del món i la seva diafanitat.

Ponents:

  • Josep M. Rambla, jesuïta, teòleg i especialista en espiritualitat ignasiana. És membre del Seminari Teològic de Cristianisme i Justícia.
  • Xavier Melloni, jesuïta, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Estudiós dels Exercicis espirituals.

Pots veure totes les emissions anteriors en el seguent enllaç.