FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

In 2020, 9,096 people have contributed to us.
In 2021 we need to be 10,000 contributors. Only with your help will we continue to sustain our activity. Contribute to CJ!
 

Els dilluns dels Drets Humans | Curso 2017-18

El Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Mans Unides i Càritas organitzem un cicle permanent de conferències sobre aquelles problemàtiques que comporten vulneracions o dificultats per als Drets Humans arreu del món. 

Sessions a les 19 h. Entrada lliure

9 d’octubre
Veus amenaçades. Defensores i defensors de Drets Humans

6 de novembre
Pensions garantides? Dret a una vellesa digna

4 de desembre
Desenvolupament insostenible? El nostre model de vida esgota el planeta

15 de gener
Menors estrangers no acompanyats. Drets doblement vulnerats

5 de febrer
La pena de mort avui. Execucions dins i fora de la llei

5 de març
L’Església i els Drets Humans. Encontres i desavinences

9 d’abril
Del 0,7 a la Justícia Global. Passat, present i futur de la cooperació

7 de maig
El dret a la ciutat: un dret emergent del segle XXI?

 

Més informació a: www.cristianismeijusticia.net; www.justiciaipau.org 

Retransmissió en directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe