Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Aprender de una crisis. Reflexión sobre la coyuntura política.

FECHA DE PUBLICACIÓN :

Marzo de 1997

Tots els quaderns que han estat realitzats conjuntament per més de tres membres del nostre equip o bé que són fruit de tertúlies, seminaris interns o debats duts a terme en el sí del nostre centre duen la signatura de Cristianisme i Justícia.

Podeu saber més del nostre centre a l'apartat "Qui som?" de la nostra web.

Últimas publicaciones

Joan Carrera Carrera
Llorenç Puig
J.I. González Faus
Carles Marcet
Cristianisme i Justícia
Clara María Temporelli
J.I. González Faus
Seminari Social de Cristianisme i Justícia
Teresa Crespo
Jaume Flaquer García