FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

Els dilluns dels Drets Humans | Curso 2017-18

El Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Mans Unides i Càritas organitzem un cicle permanent de conferències sobre aquelles problemàtiques que comporten vulneracions o dificultats per als Drets Humans arreu del món. 

Sessions a les 19 h. Entrada lliure

9 d’octubre
Veus amenaçades. Defensores i defensors de Drets Humans

6 de novembre
Pensions garantides? Dret a una vellesa digna

4 de desembre
Desenvolupament insostenible? El nostre model de vida esgota el planeta

15 de gener
Menors estrangers no acompanyats. Drets doblement vulnerats

5 de febrer
La pena de mort avui. Execucions dins i fora de la llei

5 de març
L’Església i els Drets Humans. Encontres i desavinences

9 d’abril
Del 0,7 a la Justícia Global. Passat, present i futur de la cooperació

7 de maig
El dret a la ciutat: un dret emergent del segle XXI?

 

Més informació a: www.cristianismeijusticia.net; www.justiciaipau.org 

Retransmissió en directe a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe