Prats San Román

Montse

Prats San Román

Treballadora Social. Ha treballat en diferents àmbits amb població vulnerable. Dedicada a l'acompanyament a la població migrant. Viu a una comunitat intercongregacional al Nord del Marroc, a la frontera amb Algèria.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora