FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Grups de treball

Grup de reflexió sobre les migracions

Durant el curs 2016-2017 el grup ha treballat diversos temes que afecten directament a les persones ateses per la Fundació Migra Studium com és l'accès a la nacionalitat, el dret a vot o la situació a la frontera sud. 

Per aquest curs 2017-2018 el grup de reflexió seguirà tractant qüestions teórico-pràctiques que tenen molt impacte sobre la població migrant: estudiarem la proposta de l'Ajuntament de Barcelona sobre les mesures per afavorir l'accès a la regularitat, tornarem a fixar-nos en la situació a la frontera sud i als CIE i parlarem de les especificitats que el fenomen migratori té per a les dones. 

El grup està coordinat per Santi Torres i aplega unes quinze persones que provenen de diversos àmbits relacionats amb la gestió del fenomen migratori. Transmet les seves reflexions a través d’articles publicats a la web de Migra Studium i al blog de Cristianisme i Justícia

Per participar o rebre informació: santitorres@migrastudium.org

 

Grup sobre gènere i feminismes

Actualment les dones continuen sense poder gaudir en condicions d'igualtat respecte als homes dels seus drets civils, polítics, socials, culturals i econòmics. És per això que proposem un nou grup de treball al voltant del gènere i els diversos feminismes on aquest curs començarem per abordar una temàtica que ens preocupa especialment: la crisi de les cures en la nostra societat i la discriminació que comporta.

Durant aquest proper curs reflexionarem sobre la maternitat i la paternitat donant un pas d'aquestes realitats, enteses solament com un rol individual associat moltes vegades al fet biològic de ser pare o mare, cap a la dimensió social i comunitària de la criança que ens implica a tots i a totes. Pensem que es tracta d'un debat que ja ha entrat en l'agenda de l'opinió pública i des del cristianisme tenim coses interessants a dir sobre aquesta vertent de vida comunitària i de responsabilitat col·lectiva que ens vincula a la vegada amb el tema de la socialització de les cures del qual ja vam parlar l'any passat. Per a què la reflexió pugui donar fruits treballarem sobre el llibre ¿Dónde está mi tribu? de Carolina del Olmo".

Aquest grup es reuneix unes quatre o cinc vegades al llarg del curs i està coordinat per Sonia Herrera i Nani Vall-llossera.

Per participar o rebre informació: sherrera@fespinal.com

 

Grup de treball sobre educació i justícia

Som un grup d'educadors/es que sintonitzem amb el pensament i el treball que es fa des del Centre d'estudis Cristianisme i Justícia, i que ens mou la passió per educar. És per això que hem decidit trobar-nos per tal de reflexionar sobre la manera de desvetllar entre els nostres alumnes i a les nostres escoles la consciència i el sentit de justícia. En altres paraules, com ampliar la mirada dels nostres alumnes cap aquelles realitats de desigualtat, injustícia, pobresa, violència que configuren el nostre món.

La metodologia serà la que el grup vagi acordant, però serà sobretot participativa. Amb un material previ a cada sessió, i una dinamització de la trobada a càrrec de persones del mateix grup.

És molt important el compromís de participar en totes les sessions, ja que no es tracta de cap curs sinó d'una reflexió compartida que es vagi construint des de baix. Volem regalar-nos temps i espai per pensar i repensar la nostra feina.

Per participar i rebre més informació: educaciocj@gmail.com

 

Grup d’economia

Durant el curs passat vam estudiar i publicar algunes ressenyes al voltant dels temes: salari, treball, diners, finances i usura. La nostra reflexió ha quedat recollida en el blog de Cristianisme i Justícia amb el nom d'Irrenunciables. També hem tractat altres temes, com l'estudi a fons d'un document del Secretariat per a la Justícia Social i l'Ecologia de la Companyia de Jesús, a favor d'una economia global justa

Aquest curs 2016-2017 ens centrarem en el «subjecte econòmic» des del punt de vista de la «persona humana», contrastant les significacions que hi ha entre una concepció capitalista i una concepció cristiana segons la tradició i l'ensenyament social de l'Església. S'ha fet ja molt treball en aquesta contraposició. També hem entrat en l'anàlisi del discurs que el P. Pedro Arrupe va pronunciar a València l'any 1973, davant les Associacions d'Antics Alumnes dels col·legis de jesuïtes de tot el món. Ens sembla un discurs actual i fonamental per a entendre les estructures econòmiques i la formació dels joves. Si ens dóna temps, començarem a analitzar alguns documents i materials que s'estudien en les facultats d'economia. Aquesta tasca segurament ens ocuparà els propers dos o tres anys.

Per a participar i rebre més informació: jrenau@jesuites.net

 

Grup d’ètica i sostenibilitat

El grup d’Ètica i Sostenibilitat de Cristianisme i Justícia es reuneix un cop al mes (usualment cap a final de mes) al llarg del curs. El curs 2016-2017 es va centrar en treballar a fons els continguts de l’opuscle escrit per Joan Carrera “Viure millor  amb menys:  tretze propostes”, publicat dins dels Papers de Cristianisme i Justícia i alguns documents específics del Papa, d’actualitat durant el curs, com les seves intervencions durant la Conferencia Internacional de Pau a la Universitat de Al-Azhar i durant el seu viatge a Egipte.  Els membres del grup van participar també en diferents actes i conferencies sobre la Laudato SI i ecologia i justícia, tant dins d’actes organitzats per Cristianisme i Justicia (i.e. Dilluns dels Drets Humans), escoles de la Companyia (i.e. col.legi Casp i Antics Alumnes del col·legi Indautxu de Bilbao), centres cívics (i.e. Font de la Guatlla), etc....

El present curs 2017-2018 vol aprofundir en alguns temes claus sobre l’ecologia i la sostenibilitat des d’una ètica cristiana, treballar el diàleg entre espiritualitat i ecologia i aconseguir aportar propostes i reflexions a la societat. Les sessions es basen en la lectura prèvia d’un document adient per la temàtica i la seva posta en comú, sota la dinamització d’un o una de les components del grup. Aquest curs es va iniciar amb una conferencia inaugural de Jaume Tatay, SJ, a partir de la seva tesis doctoral  “De la qüestió social a la qüestió socio-ambiental". Els altres temes a tractar versen sobre “La Ecoètica i la Santitat de la Vida”,   “Savieses Ecològiques i la seva  Relació amb l’Ètica Cristiana”,  “Arrel  Teològica de la Crisis Ecològica”, “Ecologia i Diàleg Cultural, Ecumènic i Interreligiós” , “Ètica y Ecoètica de la Ciència”,   “La Natura com Valor” i “Consciència Ecològica”.

El curs està obert a tots els que vulguin participar i aportar el seu coneixement i entusiasme, si be usualment abans de l’entrada en el grup hi ha una trobada amb la persona interessada. Per participar o rebre informació us podeu adreçar a Maria del Carme Llasat (carmen.llasat@gmail.com).

Grup de treball sobre Religions i Pau

El Grup de Religions i Pau (GRIP) està format per representants de la majoria de religions, tradicions i espiritualitats presents a Catalunya (segons la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya), a més d'estudiosos i especialistes sobre el tema tant de l'àmbit de la teologia i del diàleg interreligiós com de la cultura de pau, els drets humans i la gestió de conflictes. 

Té com a objectius abordar les religions en clau de pau, és a dir, conèixer els seus orígens, estudiar les seves doctrines, idees, llibres sagrats i fundadors o líders espirituals que les han impulsat, des dels valors de la pau. Tanmateix, vol endinsar-se en la seva història quan ha estat marcada per la violència, i vol estudiar la seva presència avui al món i al nostre país per tal d'explorar totes les seves potencialitats de pau, de concòrdia i de defensa dels drets humans, de tothom i a tot arreu. Finalment, des del GRIP es vol contribuir a dir una paraula lúcida per a la societat civil, els governs, els creients de totes les religions i l'opinió pública en general, sobre les religions en una època i un món com els nostres, marcats tràgicament per les guerres, les violències i el terrorisme, que sovint es volen vincular amb la religió.

El GRIP es reuneix un cop cada mes i mig aproximadament, a la seu de Cristianisme i Justícia, i està coordinat per Xavier Garí i Lucia Montobbio.

Per a participar o rebre informació: xgari@uic.es

 

Grup de professionals

Està format per persones de diferents edats i entorns professionals que cerquen compartir una reflexió i un debat sobre el sentit cristià, utilitat i manera de viure la seva activitat laboral. Els temes tractats els darrers anys han estat la relació entre "Vida i treball", "Espiritualitat i vida laboral", "La missió personal i professional", des de diverses perspectives. I també "Qui és el meu 'Jefe'" o "Temps de valors i el valor del temps", en el que es va abordar la no sempre fàcil conciliació entre la feina i la vida familiar. L'últim curs es va dedicar a "El treball i les emocions", a la llum de l'any de la Misericordia i de l'encíclica del Papa Francesc "Laudato si".  Un dels objectius principals del grup és configurar un espai per abordar la coherència entre vida personal i laboral, tot compartint textos, altres materials de reflexió  i les experiències personals durant les reunions. I com a membres de la comunitat de CJ  vol ser també llavor transformadora en les realitats professionals i socials. El grup es reuneix una vegada al mes.

Més informació: info@fespinal.com