Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Quadern n° 163 de Cristianisme i Justícia

Por de Jesús

Por de Jesús

DATA DE PUBLICACIÓ :

Juliol de 2011

Avui, una temptació del creient no és abandonar la humanitat de Jesús per anar més perfectament cap a Déu, sinó abandonar-la per quedar-se amb una divinitat sense rostre. Una divinitat sense el contorn humà de Jesús de Natzaret i en la qual projectar, aleshores, una imatge humana que es dedueixi de les nostres idees racionals sobre la divinitat. Tenim por de Jesús, per què?DESCÀRREGUES

Quadern en PDF
Quadern en ePub
Guia de Treball en PDF

You may need: Adobe Flash Player.

Jesuïta. Membre de l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia . Entre les seves obres, cal esmentar La humanidad nueva. Ensayo  de cristología  (1974); Acceso a Jesús (1979); Clamor del Reino (1982) o Proyecto de hermano, Visión creyente del hombre (1989). Els seus darrers llibres son El rostro humano de Dios (2008), Otro mundo es posible... desde Jesús (2009) Herejías del catolicismo actual (2013). Escriu habitualment al diari "La Vanguardia". Autor de nombrosos quaderns de Cristianisme i Justícia. Per saber-ne més fes fes clic aquí.