FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Izuzquiza, sj.

Daniel

Izuzquiza, sj.

Trabaja com a coordinador del Centre Pobles Units de la Fundació Sant Joan del Castillo (Servei Jesuita a Migrants) i viu en una comunitat de jesuïtes orientada a l'acollida de joves migrants africans. És autor de diversos llibres, entre ells "Enraizados en Jesucristo. Ensayo de eclesiología radical" (Sal Terrae, 2008) i els quaderns "Revolución desde abajo, descenso revolucionario. La política espiritual de Dorothy Day" (nº 136 de CiJ, 2005) i "Al partir el pan. Notas para una teología política de las migraciones" (nº 169 de CiJ, 2010)

Ayúdanos a difundir la tarea de Cristianisme i Justícia    Colabora