Identities for the 21st century.

127
Booklet
Publication date: 
May 2007

Aquest quadern és una reflexió sobre les identitats socials i col·lectives. Es parteix d'una anàlisi del nostre món dividit, tot veient l'arrel de les fractures socials, i proposant, com a possible solució, la recuperació de les formes comunitàries. El capítol central indica com han de ser en el segle XXI les comunitats que poden donar identitat als individus. Finalment, es fa una breu reflexió sobre què pot aportar el cristianisme al debat per crear una societat més comunitarista. 

Author

Jesuit, graduate in medicine and doctor in theology. Professor of Fundamental Morality at the Faculty of Theology of Catalonia. Collaborating lecturer at ESADE and the Institut Borja de Bioètica. With Cristianisme i Justícia he has published the booklets....   Living Better with Less  (Booklet nº 178)Toward an Integral Ecology (Booklet nº 165), The revolution of every day (Booklet nº 155),  A difficult relationship. Christianity and Society from an ethical perspective. (Booklet nº 141),  Identities for the 21st century. (Booklet nº 127),  The Kioto Horizon (Booklet nº 122), Global world, global ethics (Booklet nº 111),  In search of the kingdom morals for the new millenium  (Booklet nº 98). He is a member of the social area of Cristianisme i Justícia.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us