Algunes reflexions del curs 1999-00

105
Quadern
Publication date: 
February 2001

Vivim un canvi de mil·lenni apassionant: el nostre món s’estén entre la ultramodernitat dels mitjans de comunicació i les tragèdies (tan antigues com la humanitat) de la guerra i la pobresa de tot tipus. Un món cada vegada més unificat i interconnectat per la omnipresència dels mitjans de comunicació i que, al mateix temps, ens resulta més complex i disgregat. Un món ple de possibilitats fins fa poc només somiades, però que no és capaç de donar ni el més imprescindible a milions de persones. D’aquest món, de les seves tragèdies i de les seves possibilitats, tracta el quadern que teniu a les mans. Us hi oferim un resum d’una part del treball de reflexió que es va proposar el Centre el curs passat. Vol ser una paraula entre tantes paraules de la nostra societat que ajudi a fer una mica més present la Utopia de l’Evangeli en el nostre món.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us