In 2022, 7,506 people have contributed to us.
We count on your support to keep working on a reflection that equips someone and invites them to take transformative action. We want to be 8.000! Collaborate
 

Pla hidrologic nacional

71
Papers
Publication date: 
March 2001

Forta crítica sobre com s’ha formulat el Pla Hidrològic Nacional, sense tenir en compte l’opinió de la població i els autèntics interessos de la pagesia afectada. Ni ecologistes, ni catalans ni aragonesos hi estan d’acord. Després d'una anàlisi tècnica, i de denunciar com es malbarata l’aigua per algunes comunitats, es posa de relleu que els grans beneficiats són els més poderosos: constructores, elèctriques, empresaris turístics, especuladors immobiliaris,... En definitiva, empobrir uns per a enriquir d’altres.  

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us