In 2022, 7,506 people have contributed to us.
We count on your support to keep working on a reflection that equips someone and invites them to take transformative action. We want to be 8.000! Collaborate
 

Això es pot salvar. Extracte dels Informes del PNUD 97 i 98

35
Papers
Publication date: 
September 1999

A partir de les dades del PNUD sobre pobresa absoluta al món i establint comparacions amb altres índex, el Paper 35, estableix possibles solucions a aquesta situació. Una d'elles és dedicar el 20% del pressupost públic, en lloc del 13% actual, a polítiques socials bàsiques. I una altra, destinar un 20% de l'ajuda internacional, en lloc del 10% actual, als sectors més vulnerables. També marca línies d'actuació pels governs dels països desenvolupats i pels governs dels països en vies de desenvolupament. Sempre comptant amb la pressió d'una opinió pública sensibilitzada.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us