Seminaris interns

Els seminaris interns són l'espai de reflexió i treball dels membres de Cristianisme i Justícia. Amb reunions de periodicitat mensual i amb temàtiques que aborden aquelles línies sobre les quals el centre vol reflexionar, els seminaris són la llavor generadora del nostre pensament i reflexió.

Existeixen tres seminaris, correponents a les tres àrees del centre: social, teològic i espiritualitat. Tot i que habitualment ambdós seminaris funcionen de manera autònoma, s’intenta que els participants en cadascun d’ells puguin trobar-se de manera puntual.

Seminari Social

Els darrers anys el seminari social ha abordat els següents temes:

2022-2023: Repensar l’esperança. Una gramàtica de les lluites des de la nostra fe

2021-2022: Lectura del llibre: Els tallers ocults del capital (Nancy Fraser)
2020-2021: Cap a un nou contracte social pel segle XXI: És inevitable un món cada cop més desigual?
2019-2020: Repensar el món en l'era digital. Com està canviant internet les nostres societats?
2018-2019: Explorant solucions al conflicte Catalunya-Espanya des d’una perspectiva històrica, cultural i política
2017-2018: La gran transformación de Karl Polanyi
2016-2017: Crisi de valors, de la democràcia i dels drets humans en l'Europa  neoliberal: anàlisi i propostes per a una agenda global
2015-2016: La cura de la casa comú en el debat fe-justícia (Seminari conjunt amb l'equip del seminari teològic)
2014-2015: Quin present i futur pel treball?
2013-2014: De la ruptura del contracte social a la redefinició de noves coordenades
2012-2013: Passat, present i futur del projecte europeu
2011-2012: La democràcia econòmica
2010-2011: El rumb de l’Estat del Benestar
2009-2010: La crisi financera i econòmica internacional.

A part dels membres habituals del seminari, segons el tema abordat, es procura comptar amb la presència d’experts i persones no vinculades al centre que poden enriquir la nostra reflexió.

Més informació: sherrera@fespinal.com

Seminari Teològic

Els darrers anys el seminari teològic ha dedicat les seves sessions a treballar els següents temes: 

2022-2023: La que és. El misteri de Déu en el discurs teològic feminista

2021-2022 El Dios crucificado (Jurgen Moltmann)
2020-2021:  Aspectes teològics de la pandèmia
2019-2020:  Reconciliació. Aspectes teològics
2018-2019: Als 50 anys de Medellín
2017-2018: ¿Qué Dios y qué salvación? d'Enrique Martínez Lozano
2016-2017: El espíritu del Señor actúa desde abajo de Víctor Codina
2015-2016: La cura de la casa comú en el debat fe-justícia (Seminari conjunt amb l'equip del seminari social)
2014-2015: Alguien así es el Dios en quien yo creo d'Andrés Torres Queiruga
2013-2014: El Déu oblidat de Thomas Ruster
2012-2013: El Espíritu Santo de Y. Congar
2011-2012: - CJ 41 – Manifest contra un cristianisme espiritualista. J.I. González Faus; CJ 92 – La igualtat una fita pendent. Elvira Durán. CJ 100 – Als 20 anys de Cristianisme i Justícia. Javier Vitoria.
2010-2011: Cambio estructural en la Iglesia de Karl Rahner 
2009-2010: Jesús. Símbolo de Dios de Roger Haight

Més informació: mandueza@fespinal.com

Seminari EIDES 

Els darrers anys el seminari EIDES ha dedicat les seves sessions a treballar els següents temes

2022-2023: Aprofundir en el coneixement de les fonts ignasianes de la mà del P. Pedro Arrupe (II)

2021-2022 Aprofundir en el coneixement de les fonts ignasianes de la mà del P. Pedro Arrupe (I)
2020-2021 El Pelegrí. Autobiografia de sant Ignasi de Loiola (II)
2019-2020. El Pelegrí. Autobiografia de sant Ignasi de Loiola (I)
2018-2019. Treball del llibre de William G Barry i Robert G Doherty, Contemplativos en la acción. Espiritualidad jesuítica. Cantabria,2004. Ed Sal Terrae

Més informació: pvidal@fespinal.com