days
hours
minutes
seconds
In 2021, 8,372 people have contributed to us.
We count on your support to keep working on a reflection that equips someone and invites them to take transformative action. We want to be 10.000! Collaborate
 

Ja disponible l'últim número de la Col·lecció Virtual, "En les víctimes Déu reconcilia el món"

L'autor és F. Javier Vitoria, membre de l'equip de Cristianisme i Justícia

La paraula «reconciliació» és un terme polisèmic que pot ser abordat des de perspectives diverses: religiosa, ètica, política i jurídica. L’autor es centra en aquest text en la perspectiva religiosa i en la versió cristiana, situant-se clarament en la posició de les víctimes. D’allà en sorgeixen les preguntes que recorren totes aquestes pàgines: hi ha un Déu que reconciliï i ens reconciliï amb les víctimes del nostre món? Si és que sí, com és aquesta reconciliació?, en què consisteix?, com ens concerneix als cristians?

La reconciliació ocupa un lloc central en la reflexió de Cristianisme i Justícia el curs 2019-20. De setembre a novembre el Centre d'Estudis va organitzar el curs "Fonaments per a una cultura de la reconciliació", en el qual van assistir més de 140 persones. El ponent d'una de les sessions va ser l'autor d'aquest número, F. Javier Vitoria. Podeu recuperar aquí l'entrevista que Cristianisme i Justícia va fer-li. 

Us podeu descarregar el el número aquí.

També podeu col·laborar econòmicament i fer arribar la veu de Cristianisme i Justícia encara més lluny.