Cap a una visió cristiana de la propietat

156
Quadern
Publication date: 
August 2008

La propietat no és un robatori, sinó un «existencial humà». Però aquest tret tan humà ha esdevingut mil vegades un robatori gràcies a una ideologia que partia tant de l’absolutesa amb què s’afirma l’ésser humà en la Modernitat i en la seva capacitat de domini, com dels discursos legitimadors del propietarisme, particularment del de Locke. Deslegitimar aquesta ideologia és, doncs,  una de les tasques més importants i més urgents.  La visió cristiana de la propietat  que es proposa en aquest quadern, ofereix una oportunitat amb la vista posada a trobar nous camins ètics en un món menys injust.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us