FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

In 2020, 9,096 people have contributed to us.
In 2021 we need to be 10,000 contributors. Only with your help will we continue to sustain our activity. Contribute to CJ!
 

El dret d'accés a l'habitatge

144
Quadern
Publication date: 
November 2006

En aquest quadern l'autor – especialista de Dret públic i antic adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya- fa un diagnòstic de la situació de l'habitatge en el nostre entorn. Presenta el fort desequilibri entre els pisos de propietat i els de lloguer, les raons de l'augment de demanda d'habitatge, els factors que determinen el preu final... Després d'aquesta anàlisi, presenta algunes possibles polítiques per a facilitar l'accés a l'habitatge.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us