El dret d'accés a l'habitatge

144
Quadern
Data de publicació: 
Novembre 2006

En aquest quadern l'autor – especialista de Dret públic i antic adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya- fa un diagnòstic de la situació de l'habitatge en el nostre entorn. Presenta el fort desequilibri entre els pisos de propietat i els de lloguer, les raons de l'augment de demanda d'habitatge, els factors que determinen el preu final... Després d'aquesta anàlisi, presenta algunes possibles polítiques per a facilitar l'accés a l'habitatge.

Autor/a

Doctor en dret i degà de la facultat de dret d’ESADE. Ha treballat a la sindicatura de greuges de Catalunya. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia “El dret d'accés a l'habitatge” (quadern 144, desembre 2006). És membre de l'equip de Cristianisme i Justícia.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora