FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

Fundació Lluis Espinal (CJ)

LA FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL

La Fundació Lluís Espinal és una fundació privada i sense afany de lucre creada l'any 1989. La seva missió és promocionar el diàleg entre les ciències socials i la teologia, amb especial atenció:

a) a les qüestions que sorgeixen a partir de la praxi per a un món més just (tant en els àmbits locals com en els internacionals).
b) al debat teològic i humanístic en les qüestions frontereres i fonamentals.
c) a la indefugible necessitat que tot això sigui profunda “experiència” interior.

Aquestes finalitats es duen a terme a través del recolzament i la promoció del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia.

EL CENTRE D'ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA (CJ)

Qui som?

Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal) és un centre d’estudis creat a Barcelona l’any 1981. Agrupa un equip de voluntariat intel·lectual que té per objectiu promoure la reflexió social i teològica per contribuir a la transformació de les estructures socials i eclesials. Forma part de la xarxa de centres Fe-Cultura-Justícia d’Espanya i dels Centres Socials Europeus de la Companyia de Jesús.

El nostre objectiu és:

A través d'una REFLEXIÓ social i teològica que:

a) analitzi amb rigor,
b) denunciï des del compromís i
c) proposi alternatives,

contribuir a la TRANSFORMACIÓ d'aquelles realitats generadores d'injustícies, per avançar cap a un món més humà i més just, i una Església més al servei dels pobres en COL·LABORACIÓ amb altres persones i entitats amb objectius semblants.

Com ho fem?

El nostre treball es realitza sobretot en dos nivells:

  1. Estudi i reflexió interdisciplinària a través de seminaris interns i grups de treball.
  2. Difusió mitjançant cursos, conferències, xarxes socials, i sobretot els nostres quaderns que arriben a més de 45.000 persones arreu del món.