Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Guies de treball - Quaderns CJ

Amb l'objectiu de poder treballar més a fons els nostres Quaderns CJ, us presentem un nou recurs: Guies de Treball sobre temàtiques relacionades amb la fe i la justícia social pensades per ser treballades en grups, a l’aula, individualment, en comunitats, parròquies, etc.

Iniciem aquest nou recurs de Cristianisme i Justícia amb vuit Guies de Treball que aborden: l'altermundisme, la crisi econòmica, el consumisme, la qüestió de gènere, el paper dels mitjans de comunicació, el diàleg interreligiós, l'ètica cristiana i la figura de Jesús.