La nostra activitat

És impossible iniciar la memòria del 2020 sense fer esment de les dificultats viscudes en aquest any pandèmic. El que ha estat un veritable xoc en l’àmbit social ha significat també una sacsejada per al nostre centre. Totes les nostres activitats i propostes han hagut de ser repensades, i el desenvolupament habitual de les tasques que duem a terme s’ha vist afectat. Però sobretot ha estat un any en el qual ens hem sentit més cridats que mai a donar resposta i a acompanyar els temps presents des de la reflexió. El més important ha estat, doncs, no deixar de reflexionar sobre el que ens estava passant, i d’aquí el relleu delsdos Quaderns CJ i els dos Papers CJ que han respost de manera ràpida i precisa als reptes que la pandèmia ens planteja. [...]Descarrega la memòria del 2020 en PDFEnviem els nostres quaderns a més de 41.000 persones d'arreu del món