FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Llibres - Sèrie estudis

Hi ha qüestions que per poder ser abordades necessiten extensió que desborda el format dels nostres quaderns. Per això amb periodicitat anual publiquem un llibre que desenvolupa en profunditat el tema que ha centrat la reflexió de Cristianisme i Justícia durant aquell any. La col·lecció ha acabat reunint algunes de les qüestions més rellevants del pensament contemporani, sempre des de la perspectiva del diàleg fe i justícia. 

1 Desembre 2015

¿Déu, avui, encara? ¿Té sentit? ¿És necessari? ¿Per què reobrir un debat que la Modernitat sembla haver clausurat? ¿Quin és el camí que avui pot atansar els homes al fonament misteriós de la realitat que alguns anomenen Déu? ¿És possible experimentar Déu?Xavier Melloni respon aquestes preguntes des de la perspectiva de qui entén que les religions estan cridades a avançar juntes, per la via del silenci i el diàleg, vers una nova espiritualitat, més enllà dels estrets límits de cada confessió.

Autors: 
Xavier Melloni, Josep Cobo
ISBN: 
978-84-15518-16-7
Editorial: 
Fragmenta
Preu (Despeses d'enviament incloses): 
17 €
1 Juny 2015

iketty afirma que el capital i el seu rendiment creixen desmesuradament pel seu compte, més del que creix l'economia. Això té unes greus conseqüències, no només econòmiques, sinó humanes: aquest capitalisme és el més oposat a la igualtat entre els humans, produeix desigualtats cada vegada més grans. Ara bé: la igualtat havia estat l'objectiu dels economistes més clàssics i, en ella, ensopeguem amb una paraula profundament teològica, condensació del que la revelació de Déu diu sobre els homes: fills d'un mateix Pare, agermanats tots en Crist, germans i, per tant, iguals entre ells.

Autors: 
José Ignacio González Faus
ISBN: 
978-84-293-2446-4
Editorial: 
SalTerrae
Preu (Despeses d'enviament incloses): 
13 €
30 Juny 2004

L'objectiu del text, recuperar les arrels del terme 'Vicaris de Crist' amb totes les implicacions teològiques que comporta. El 'pobre' és el que actua com a representació personal de Crist. D'aquí es deduirà un radicalisme de compromís social que caracteritzarà a les veus més consagrades del cristianisme, des dels primers pares de l'Església fins als nostres dies, deixant a la història futura aquest missatge ben senzill i decisiu: encarnació implica opció pels pobres.

Autors: 
José Ignacio González Faus
ISBN: 
84-9730-090-4
Editorial: 
Cristianisme i Justícia
Preu (Despeses d'enviament incloses): 
12 €
Desembre 2015
Xavier Melloni, Josep Cobo
Juny 2015
José Ignacio González Faus
Agost 2013
F. Javier Vitoria Cormenzana
Octubre 2011
Xavier Alegre, José I. González Faus, Josep M. Rambla, Josep Giménez, Gema Juan, F. Javier Vitoria
Maig 2009
José l. González Faus, F. Javier Vitoria
Juny 2008
Ferran Manresa, Pim Queralt, Jaume Flaquer, Tere Iribarren, Isidre Ferreté, F. Javier Vitoria
Setembre 2007
Luis de Sebastian, José Sols, F. Javier Vitoria, Luis Sols, Benjamí Bastida, Toni Comin, J. I. González Faus, Joan Carrera
Setembre 2004
J.I. González Faus, X. Alegre, J. Carrera, A. Florensa, A. Banda, J. Armadans, D. Oller, J. Vitoria
Juny 2004
José Ignacio González Faus
Novembre 2003
J. Sols, J.I. González Faus, J. Vitoria, J. Melloni, X. Alegre, M.D. Oller, J. Carrera, A. Oliveres, T. Comín, J. Rambla
Desembre 2001
Alegre, Aleixandre, Casaldàliga, Comín, Rambla, Salvat, Sobrino, Tuñí, Vitoria, Vives