Contacta

Contacta

FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Llibres - Sèrie estudis

Hi ha qüestions que per poder ser abordades necessiten extensió que desborda el format dels nostres quaderns. Per això amb periodicitat anual publiquem un llibre que desenvolupa en profunditat el tema que ha centrat la reflexió de Cristianisme i Justícia durant aquell any. La col·lecció ha acabat reunint algunes de les qüestions més rellevants del pensament contemporani, sempre des de la perspectiva del diàleg fe i justícia. 

 

Déu sense Déu - Una confrontació.


Déu, avui, encara? ¿Té sentit? ¿És necessari? ¿Per què reobrir un debat que la Modernitat sembla haver clausurat? ¿Quin és el camí que avui pot atansar els homes al fonament misteriós de la realitat que alguns anomenen Déu? ¿És possible experimentar Déu?

Xavier Melloni respon aquestes preguntes des de la perspectiva de qui entén que les religions estan cridades a avançar juntes, per la via del silenci i el diàleg, vers una nova espiritualitat, més enllà dels estrets límits de cada confessió. Josep Cobo, el pensament del qual té com a interlocutor bàsic l'ateisme modern, refusa posar el cristianisme dins el que ell anomenaria el gran magma de la nova trans-religió.
Aquesta «confrontació» entre Melloni i Cobo s'estructura en dues parts. A la primera s'aborda la revelació, la cristologia, el mal i la vida en l'esperit. A la segona, es parla del silenci, la paraula i l'acció.

 

AUTORS: Xavier Melloni i Josep Cobo

ISBN: 978-84-15518-16-7

EDITORIAL: Fragmenta

PREU (Despeses d'enviament incloses): 17 €

IDIOMA:
Català

 comprar libro

 

Vicarios de Cristo: los pobres - Antología de textos de la teología y espiritualidad cristianas.


L'objectiu del text, recuperar les arrels del terme 'Vicaris de Crist' amb totes les implicacions teològiques que comporta. El 'pobre' és el que actua com a representació personal de Crist. D'aquí es deduirà un radicalisme de compromís social que caracteritzarà a les veus més consagrades del cristianisme, des dels primers pares de l'Església fins als nostres dies, deixant a la història futura aquest missatge ben senzill i decisiu: encarnació implica opció pels pobres.

AUTOR: José Ignacio González Faus

4a reimpresió - juny 2015 (1a edició 1991 - ed. Trotta) 

ISBN: 84-9730-090-4

EDITORIAL: Cristianisme i Justícia

PREU (Despeses d'enviament incloses): 12 €

IDIOMA:
Castellà

 comprar libro

 

¿El capital contra el siglo XXI? - Comentario teológico al libro de Thomas Pikettys


Piketty afirma que el capital i el seu rendiment creixen desmesuradament pel seu compte, més del que creix l'economia. Això té unes greus conseqüències, no només econòmiques, sinó humanes: aquest capitalisme és el més oposat a la igualtat entre els humans, produeix desigualtats cada vegada més grans. Ara bé: la igualtat havia estat l'objectiu dels economistes més clàssics i, en ella, ensopeguem amb una paraula profundament teològica, condensació del que la revelació de Déu diu sobre els homes: fills d'un mateix Pare, agermanats tots en Crist, germans i, per tant, iguals entre ells. Economia i teologia deixen de ser llavors disciplines alienes i es troben en la recerca de la major igualtat possible entre els fills de Déu.

 

AUTOR: José Ignacio González Faus

ISBN: 978-84-293-2446-4

EDITORIAL: Sal Terrae

PRECIO (Despeses d'enviament incloses + descompte de llançament 5%): 13 €

IDIOMA: Castellà

 

 comprar libroXavier Melloni, Josep Cobo
José Ignacio González Faus
F. Javier Vitoria Cormenzana
Xavier Alegre, José I. González Faus, Josep M. Rambla, Josep Giménez, Gema Juan, F. Javier Vitoria
José l. González Fais / F. Javier Vitoria
Ferran Manresa / Pim Queralt / Jaume Flaquer / Tere Iribarren / Isidre Ferreté / F. Javier Vitoria
Luis de Sebastian / José Sols / F. Javier Vitoria / Luis Sols / Benjamí Bastida / Toni Comin / J. I. González Faus / Joan Carrera
J.I. González Faus ,X. Alegre ,J. Carrera ,A. Florensa ,A. Banda ,J. Armadans ,D. Oller ,J. Vitoria
José Ignacio González Faus
J. Sols ,J.I. González Faus ,J. Vitoria ,J. Melloni ,X. Alegre ,M.D. Oller ,J. Carrera ,A. Oliveres ,T. Comín ,J. Rambla
Alegre ,Aleixandre ,Casaldàliga ,Comín ,Rambla ,Salvat ,Sobrino ,Tuñí ,Vitoria ,Vives