Avís Legal

1. Identificació del titular

D’acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

us informem:

El titular de la web és la Fundació Lluís Espinal amb domicili a Barcelona, c. Roger de Llúria 13, 08010 amb CIF G59697458 inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya número 523.

Correu electrònic de contacte info@fespinal.com

Telèfon de contacte 93 317 23 38

2. Privacitat i tractament de la informació

2.1. Dret d'informació

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets fonamentals de dades us informem de:

2.1.1 Identificació de responsables

El responsable del tractament és La Fundació Lluís Espinal, amb les dades de contacte que consten a l’apart 1 d’aquest avís.

2.1.2 Finalitats de tractament i base jurídica

2.1.2.1 Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.
Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.
La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.1.2.2 Tractament d'imatges

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on la Fundació Lluís Espinal disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web de La Fundació Lluís Espinal o contactant amb el DPO. 

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge1

2.1.3 Categories de destinataris

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:
    • El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.

    • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda. 

    • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

2.1.4 Transferència internacional de dades

Allotgem dades a Sendgrid, ubicada en Estats Units, amb qui s’ha signat un acord segons disposa l’article 28 del RGPD. La transferència de dades està emparada per l’Escut de Privacitat EEUU - UE
Podeu obtenir més informació als següents enllaços:
https://sendgrid.com/policies/tos/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active

2.1.5 Termini de conservació de la informació

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.1.6 Drets com afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.
Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a La Fundació Lluís Espinal,  Carrer de Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona, o bé, contactar per telèfon al 933.172.338,  o enviar un correu electrònic a l’adreça dades@fespinal.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

2.1.7 Drets de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

2.1.8 Obligacions de l'afectat

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.9 Elaboració de perfils

No se’n fan.

2.2 Consentiment de l'usuari

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de La Fundació Lluís Espinal que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

2.3 Seguretat

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

2.4 Cookies i recollida de dades estadístiques

La navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal. 
Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes: 

 • Cookies d'anàlisi: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d'introduir millores.
 • Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol · licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les "opcions" o "preferències" del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

2.5. Ús d'adreces IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

3. NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L'usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

3.1 GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

 1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
 2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
 3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 4. La protecció de la joventut i de la infància.
 5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
 6. El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
 7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2 PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el responsable del tractament  ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a: 
    • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
    • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
La Fundació Lluís Espinal es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de La Fundació Lluís Espinal.
En qualsevol cas, La Fundació Lluís Espinal no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3.3 Ús de contrasenyes

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a info@fespinal.com
Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.
Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb info@fespinal.com.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació Lluís Espinal és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda sotmesa al compliment de les condicions que es descriuen al següent enllaç https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/.

5. RESPONSABILITAT

La fundació no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de la Fundació a través d'enllaços.

La fundació Lluís Espinal es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La fundació Lluís Espinal pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la fundació Lluís Espinal i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona

[1] Artículo 8

 1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
 2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
  1. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
  2. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
  3. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.