Grups de treball

Grup de reflexió sobre les migracions

Per al curs 2022-2023 l'objectiu és doble. D'una banda, estudiar la "Llei 10/2010, d'acollida dels persones immigrades a Catalunya" amb l'objectiu de proposar a la Generalitat de Catalunya, concretament a la Direcció General de Migracions, Refugi i Anrtiracisme, propostes de millora per a una futura revisió de la llei, donada l'experiència en aquest terreny de la Fundació Migra Studium. D'altra banda, donat el context d'eleccions municipals (maig de 2023), estudiar els programes electorals, la política migratòria a nivell municipal i els circuits creats, per a poder fer posteriorment una revisió crítica de les polítiques municipals previstes en aquests programes. 

Durant els últims cursos, el Grup de reflexió sobre les migracions ha treballat en la feminització de les migracions, la problemàtica de la irregularitat, l'associacionisme i la participació de les persones migrants, i la situació del racisme a Catalunya.  

El grup està coordinat per Pau Cuadern i Santi Torres, i reuneix una quinze persones que provenen de diversos àmbits relacionats amb la gestió del fenomen migratori. Dona a conèixer les seves reflexions a través d'articles publicats en la web de Migra Studium i en el blog de Cristianisme i Justícia.

Per a participar o rebre informació: reflexio@migrastudium.org

 

Grup sobre gènere i feminismes

Actualment les dones continuen sense poder gaudir en condicions d'igualtat respecte als homes dels seus drets civils, polítics, socials, culturals i econòmics. Són innombrables les formes de discriminació contra les dones que persisteixen en tot el món i en tots els àmbits de la societat. La violència masclista, la feminització de la pobresa, la infrarepresentació de les dones en els llocs de decisió i de poder, la bretxa digital de gènere, el feminicidi com a fenomen global, l'assetjament de carrer, la negació de drets fonamentals, la doble jornada, la precarietat i discriminació laboral, la vulneració dels drets sexuals i reproductius o la falta d'accés a l'educació, són només algunes de les formes de violència i desigualtat de gènere que podem observar diàriament.

Fa més de 50 anys el Concili Vaticà II va rebutjar tota forma de discriminació per raó de sexe com a contrària al pla de Déu; però tot seguit es demostra, en la pràctica, que això no té vigència en la institució eclesial. És una llàstima que s’hagi reduït a l’oblit l’organització igualitària i corresponsable de les primeres comunitats cristianes i dels deixebles de Jesús que Joan descriu en el seu evangeli.

Per tot això, l’any 2015 es va posar en marxa aquest grup de reflexió i treball sobre gènere i feminismes format per professores i professors d’universitat, metgesses, educadores socials, religioses/os, estudiants universitàries, activistes, escriptores, jubilades, professionals de la cooperació... Un grup heterogeni quant a edat i formacions que ens ha permès reflexionar des del diàleg fe-justícia i amb una mirada interseccional i interdisciplinar sobre qüestions diverses de l'agenda feminista com la crisi de les cures i la discriminació efectiva que comporta per a les dones, l'impacte del capitalisme sobre els nostres cossos, les propostes de l'ecofeminisme, la violència masclista, la necessitat de transversalitzar un feminisme (auto)crític i amb un horitzó de justícia global o la deconstrucció de la masculinitat hegemònica, entre d'altres temàtiques que ens ocupen i preocupen.

Aquest grup es reuneix unes cinc o sis vegades al llarg del curs i està coordinat per Sonia Herrera, Araceli Caballero i Lourdes Zambrana.

Per participar o rebre informació: sherrera@fespinal.com

 

Grup de treball sobre educació i justícia

Som un grup d'educadors/es que sintonitzem amb el pensament i el treball que es fa des del Centre d'estudis Cristianisme i Justícia, i que ens mou la passió per educar. És per això que hem decidit trobar-nos per tal de reflexionar sobre la manera de desvetllar entre els nostres alumnes i a les nostres escoles la consciència i el sentit de justícia. En altres paraules, com ampliar la mirada dels nostres alumnes cap aquelles realitats de desigualtat, injustícia, pobresa, violència que configuren el nostre món.

La metodologia serà la que el grup vagi acordant, però serà sobretot participativa. Amb un material previ a cada sessió, i una dinamització de la trobada a càrrec de persones del mateix grup.

És molt important el compromís de participar en totes les sessions, ja que no es tracta de cap curs sinó d'una reflexió compartida que es vagi construint des de baix. Volem regalar-nos temps i espai per pensar i repensar la nostra feina.

Actualment formem part del grup:  Miriam Aguado, Claustre Besora, Marta Burguet, Doro Carbó, Oriol Jiménez, Gemma Justo, Marga Montobbio, Dolors Prats, Xavi Moya, Irene Sánchez i Manu Andueza

Per participar i rebre més informació: educaciocj@gmail.com

 

Dones d’espiritualitat ignasiana. Espai d’acció, reflexió i transformació

Proposta:.
Des de l'espiritualitat ignasiana i l’experiència/sabers personals. Un espai de dones i per a dones.

Orientat a:
Compartir per transformar espais comunitaris de pertinença,
Avançar cap a comunitats cristianes més igualitàries.
Reconèixer l'experiència pròpia i posar nom.

Amb voluntat de ser transversal en edats i perfils.
Obert a la participació.

Metodologia:  
Cada sessió portada per dues dones del mateix grup que plantejaran el contingut i el format.

Concreció:
Dates per al curs 2022-23: 

25/10/22; 29/11/22; 31/01/23; 28/02/23; 28/03/23; 25/04/23; 30/05/23;

De 19h a 20h a Cristianisme i Justícia.

Si estàs interessada a participar pots escriure un correu a cdelafuentep@gmail.com

 

Grup d’economia i Doctrina Social de l'Església

Durant el curs passat vam estudiar i publicar algunes ressenyes al voltant dels temes: salari, treball, diners, finances i usura. La nostra reflexió ha quedat recollida en el blog de Cristianisme i Justícia amb el nom d'Irrenunciables. També hem tractat altres temes, com l'estudi a fons d'un document del Secretariat per a la Justícia Social i l'Ecologia de la Companyia de Jesús, a favor d'una economia global justa

Aquest curs 2016-2017 ens centrarem en el «subjecte econòmic» des del punt de vista de la «persona humana», contrastant les significacions que hi ha entre una concepció capitalista i una concepció cristiana segons la tradició i l'ensenyament social de l'Església. S'ha fet ja molt treball en aquesta contraposició. També hem entrat en l'anàlisi del discurs que el P. Pedro Arrupe va pronunciar a València l'any 1973, davant les Associacions d'Antics Alumnes dels col·legis de jesuïtes de tot el món. Ens sembla un discurs actual i fonamental per a entendre les estructures econòmiques i la formació dels joves. Si ens dóna temps, començarem a analitzar alguns documents i materials que s'estudien en les facultats d'economia. Aquesta tasca segurament ens ocuparà els propers dos o tres anys.

Per a participar i rebre més informació: jrenau@jesuites.net

Pàgina web: https://www.cristianismeijusticia.net/economia

 

Grup d’ètica i sostenibilitat

El grup d’Ètica i Sostenibilitat de Cristianisme i Justícia es reuneix un cop al mes (usualment cap a final de mes) al llarg del curs. El curs 2016-2017 es va centrar en treballar a fons els continguts de l’opuscle escrit per Joan Carrera “Viure millor  amb menys:  tretze propostes”, publicat dins dels Papers de Cristianisme i Justícia i alguns documents específics del Papa, d’actualitat durant el curs, com les seves intervencions durant la Conferencia Internacional de Pau a la Universitat de Al-Azhar i durant el seu viatge a Egipte.  Els membres del grup van participar també en diferents actes i conferencies sobre la Laudato SI i ecologia i justícia, tant dins d’actes organitzats per Cristianisme i Justicia (i.e. Dilluns dels Drets Humans), escoles de la Companyia (i.e. col.legi Casp i Antics Alumnes del col·legi Indautxu de Bilbao), centres cívics (i.e. Font de la Guatlla), etc....

El present curs 2017-2018 vol aprofundir en alguns temes claus sobre l’ecologia i la sostenibilitat des d’una ètica cristiana, treballar el diàleg entre espiritualitat i ecologia i aconseguir aportar propostes i reflexions a la societat. Les sessions es basen en la lectura prèvia d’un document adient per la temàtica i la seva posta en comú, sota la dinamització d’un o una de les components del grup. Aquest curs es va iniciar amb una conferencia inaugural de Jaume Tatay, SJ, a partir de la seva tesis doctoral  “De la qüestió social a la qüestió socio-ambiental". Els altres temes a tractar versen sobre “La Ecoètica i la Santitat de la Vida”,   “Savieses Ecològiques i la seva  Relació amb l’Ètica Cristiana”,  “Arrel  Teològica de la Crisis Ecològica”, “Ecologia i Diàleg Cultural, Ecumènic i Interreligiós” , “Ètica y Ecoètica de la Ciència”,   “La Natura com Valor” i “Consciència Ecològica”.

El curs està obert a tots els que vulguin participar i aportar el seu coneixement i entusiasme, si be usualment abans de l’entrada en el grup hi ha una trobada amb la persona interessada. Per participar o rebre informació us podeu adreçar a Maria del Carme Llasat (carmen.llasat@gmail.com).

 

Grup de treball sobre religions i pau

El Grup de religions i pau (GRIP) està format per representants de la majoria de religions, tradicions i espiritualitats presents a Catalunya (segons la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya), a més d'estudiosos i especialistes sobre el tema tant de l'àmbit de la teologia i del diàleg interreligiós com de la cultura de pau, els drets humans i la gestió de conflictes. 

Té com a objectius abordar les religions en clau de pau, és a dir, conèixer els seus orígens, estudiar les seves doctrines, idees, llibres sagrats i fundadors o líders espirituals que les han impulsat, des dels valors de la pau. Tanmateix, vol endinsar-se en la seva història quan ha estat marcada per la violència, i vol estudiar la seva presència avui al món i al nostre país per tal d'explorar totes les seves potencialitats de pau, de concòrdia i de defensa dels drets humans, de tothom i a tot arreu. Finalment, des del GRIP es vol contribuir a dir una paraula lúcida per a la societat civil, els governs, els creients de totes les religions i l'opinió pública en general, sobre les religions en una època i un món com els nostres, marcats tràgicament per les guerres, les violències i el terrorisme, que sovint es volen vincular amb la religió.

El GRIP es reuneix un cop cada mes i mig aproximadament, a la seu de Cristianisme i Justícia, i està coordinat per Xavier Garí i Lucia Montobbio.

Per a participar o rebre informació: xgari@uic.es

 

Grup sobre noviolència cristiana

El Grup de treball sobre noviolència cristiana pretén estudiar a fons la noviolència activa que es desprèn de la tradició cristiana, aprofundint de manera interdisciplinar i transversal (amb la Bíblia, la Teologia, la Filosofia, la Història, la Pedagogia...). Els seus membres provenen d'aquests camps d'estudi o recerca, la qual cosa enriqueix la tasca. Si bé el grup pot fer alguna incursió en el pacifisme cristià, aquest es distingeix de la noviolència activa (NOVA): un 'combat actiu amb les armes de l’esperit que persegueix, a través de l’auto-sacrifici, recuperar qui fa ús de la violència i transformar els conflictes'.

El Grup té com a missió treballar entorn de dos grans eixos i dedicar-se a dos grans contextos. D'una banda, els eixos són:

1) La investigació, amb rigor acadèmic i transdisciplinarietat, entorn d’aquesta temàtica, i

2) La divulgació i incidència social, sense la qual cap recerca té prou sentit.

Així, allò que es vagi descobrint en l’anàlisi es farà també accessible i es procurarà posar en pràctica per transformar la realitat.

D’altra banda, els contextos en els què aquest Grup de Treball vol implicar-se són:

1) Obrir-se a la universitat i l'acadèmia, la societat i el món, tal i com és atribut propi del Centre d'Estudis que l'acull, amb la intenció de treballar a disposició d'entitats, organitzacions, institucions i centres d'estudi o recerca en temàtiques afins, i

2) Vol ser també un servei a l'Església i les Esglésies, tant l'Església Catòlica universal de la què sorgeix, com de les Esglésies germanes d'arreu, per tal d'encoratjar les comunitats, comprometre laics i religiosos, bisbes i patriarques, teòlegs i analistes socials d'arrel cristiana, tot plantejant-los les grans qüestions de la violència i la noviolència i convidant-los a posicionar-se al respecte i comprometre's des de la fe.

El Grup de treball sobre noviolència cristiana vol partir del mateix Jesucrist (sobre el què el mateix Mahatma Gandhi s'emmirallava i reconeixia com "el noviolent perfecte i complet"), per tal d'endinsar-se més i millor en les arrels noviolentes que es deriven de l'acció de Déu en el món, del testimoni profètic de Jesús de Natzaret i del compromís de molts cristians per l'acció de la noviolència davant els conflictes de la humanitat.

Més informació: noviolenciacristiana@gmail.com

Pàgina web: https://www.cristianismeijusticia.net/noviolenciacristiana

 

Grup de discerniment apostòlic en comú (DAC)

Què?

  • Es tracta d’un seminari amb la finalitat d’aprofundir en un coneixement sobretot pràctic del DAC que sigui aplicable i adaptable a la diversitat de situacions eclesials.
  • Una proposta arrelada en l’espiritualitat Ignasiana però oberta i oferta a la diversitat de sensibilitats i carismes eclesials.

Qui?

  • EIDES convoca un grup d’unes 12-15 persones interessades i amb interès (per raons personals i institucionals) en aprofundir, promoure i difondre el discerniment apostòlic en comú (DAC)
  • Persones convençudes de la importància del DAC per a avançar vers una Església sinodal i per a aprofundir en la fecunditat de l’espiritualitat ignasiana. Des del convenciment que aprofundir, promoure i difondre el DAC pot tenir un impacte positiu i transformador perquè afecta tant a la manera de governar, com a la manera de deliberar i/o consultar, com a la manera de prendre decisions. I amb impacte en tots els àmbits de la vida eclesial: comunitats, bisbats, arxiprestats, institucions, escoles, universitats, fundacions, ONG, patronats, etc.

Com?

  • Es proposaran sis reunions durant el curs 2021-22. De les quals:
    • la primera es dedicarà a una presentació personal, emmarcar la iniciativa i compartir expectatives.
    • les cinc restants es dedicaran a presentar reflexivament (per part d’una persona convidada) i a comentar (per part de tots els participants) una iniciativa concreta de DAC: situació, metodologia, procés, i aprenentatges.

On?

  • Presencialment a la seu de Cristianisme i Justícia (Llúria, 13, Barcelona). La tradició ignasiana té una particular riquesa en el que pertoca al DAC, i l'àrea d'espiritualitat - EIDES vol fer aquest servei d’ajudar a difondre’n un coneixement pràctic.

Més info   pvidal@fespinal.com

 

Grup de professionals

Està format per persones de diferents edats i entorns professionals que cerquen compartir una reflexió i un debat sobre el sentit cristià, utilitat i manera de viure la seva activitat laboral. Els temes tractats els darrers anys han estat la relació entre "Vida i treball", "Espiritualitat i vida laboral", "La missió personal i professional", des de diverses perspectives. I també "Qui és el meu 'Jefe'" o "Temps de valors i el valor del temps", en el que es va abordar la no sempre fàcil conciliació entre la feina i la vida familiar. L'últim curs es va dedicar a "El treball i les emocions", a la llum de l'any de la Misericordia i de l'encíclica del Papa Francesc "Laudato si".  Un dels objectius principals del grup és configurar un espai per abordar la coherència entre vida personal i laboral, tot compartint textos, altres materials de reflexió  i les experiències personals durant les reunions. I com a membres de la comunitat de CJ  vol ser també llavor transformadora en les realitats professionals i socials. El grup es reuneix una vegada al mes.

Més informació: info@fespinal.com