FacebookTwitterYoutubeGoogle PlusInstagram

Grups de treball

Grup d’estudi de les migracions

Durant el curs 2015-2016 el grup ha treballat el llibre d’Andreu Domingo “Catalunya al mirall de la immigració”, una radiografia de la situació de la immigració al nostre país.

Per aquest curs 2016-2017 el grup de reflexió tractarà de tres qüestions teórico-pràctiques que tenen molt impacte sobre la població migrant: el dret a la nacionalitat, el dret a vot i a la plena ciutadania i les fronteres externes i internes.

El grup està coordinat per Margarita García O’Meany, i aplega unes quinze persones que provenen de diversos àmbits relacionats amb la gestió del fenomen migratori. Transmet les seves reflexions a través d’articles publicats a la web de Migra Studium i al blog de Cristianisme i Justícia

Per participar o rebre informació: margagarcia@migrastudium.org

 

Grup sobre gènere i feminismes

Actualment les dones continuen sense poder gaudir en condicions d'igualtat respecte als homes dels seus drets civils, polítics, socials, culturals i econòmics. És per això que proposem un nou grup de treball al voltant del gènere i els diversos feminismes on aquest curs començarem per abordar una temàtica que ens preocupa especialment: la crisi de les cures en la nostra societat i la discriminació que comporta.

Durant aquest proper curs reflexionarem sobre la maternitat i la paternitat donant un pas d'aquestes realitats, enteses solament com un rol individual associat moltes vegades al fet biològic de ser pare o mare, cap a la dimensió social i comunitària de la criança que ens implica a tots i a totes. Pensem que es tracta d'un debat que ja ha entrat en l'agenda de l'opinió pública i des del cristianisme tenim coses interessants a dir sobre aquesta vertent de vida comunitària i de responsabilitat col·lectiva que ens vincula a la vegada amb el tema de la socialització de les cures del qual ja vam parlar l'any passat. Per a què la reflexió pugui donar fruits treballarem sobre el llibre ¿Dónde está mi tribu? de Carolina del Olmo".

Aquest grup es reuneix unes quatre o cinc vegades al llarg del curs i està coordinat per Sonia Herrera i Nani Vall-llossera.

Per participar o rebre informació: sherrera@fespinal.com

 

Grup de treball sobre educació i justícia

Som un grup d'educadors/es que sintonitzem amb el pensament i el treball que es fa des del Centre d'estudis Cristianisme i Justícia, i que ens mou la passió per educar. És per això que hem decidit trobar-nos per tal de reflexionar sobre la manera de desvetllar entre els nostres alumnes i a les nostres escoles la consciència i el sentit de justícia. En altres paraules, com ampliar la mirada dels nostres alumnes cap aquelles realitats de desigualtat, injustícia, pobresa, violència que configuren el nostre món.

La metodologia serà la que el grup vagi acordant, però serà sobretot participativa. Amb un material previ a cada sessió, i una dinamització de la trobada a càrrec de persones del mateix grup.

És molt important el compromís de participar en totes les sessions, ja que no es tracta de cap curs sinó d'una reflexió compartida que es vagi construint des de baix. Volem regalar-nos temps i espai per pensar i repensar la nostra feina.

Aquest curs 2016-2017 ens trobarem els dissabtes 22 d’octubre, 26 de novembre, 28 de gener

25 de març, 27 de maig de 10:00 a 12:00 a la seu de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13)

Per participar i rebre més informació:    oriol.jimenez@fje.edu   manuandueza@gmail.com

 

Grup d’economia

Durant el curs passat vam estudiar i publicar algunes ressenyes al voltant dels temes: salari, treball, diners, finances i usura. La nostra reflexió ha quedat recollida en el blog de Cristianisme i Justícia amb el nom d'Irrenunciables…. També hem tractat altres temes, com l'estudi a fons d'un document del Secretariat per a la Justícia Social i l'Ecologia de la Companyia de Jesús, a favor d'una   economia global justa

Aquest curs 2016-2017 ens centrarem en el «subjecte econòmic» des del punt de vista de la «persona humana», contrastant les significacions que hi ha entre una concepció capitalista i una concepció cristiana segons la tradició i l'ensenyament social de l'Església. S'ha fet ja molt treball en aquesta contraposició. També hem entrat en l'anàlisi del discurs que el P. Pedro Arrupe va pronunciar a València l'any 1973, davant les Associacions d'Antics Alumnes dels col·legis de jesuïtes de tot el món. Ens sembla un discurs actual i fonamental per a entendre les estructures econòmiques i la formació dels joves. Si ens dóna temps, començarem a analitzar alguns documents i materials que s'estudien en les facultats d'economia. Aquesta tasca segurament ens ocuparà els propers dos o tres anys.

Per a participar i rebre més informació: jrenau@jesuites.net

 

Grup d’ètica i sostenibilitat

Aquest grup es reuneix unes quatre o cinc vegades durant el curs. El curs 2015- 2016 ens vam centrar en l'anàlisi de la Laudato si’  i en les seves connotacions en la vida actual, en un context de reflexió-acció, particularment dins la família ignasiana i tenint en compte les propostes i col·laboració amb la xarxa ignasiana Ecojesuit. Vam estar especialment atents, també a la reunió mundial COB-21 que es va celebrar el mes de desembre del 2015 i als nous objectius del Mil·leni.

Per a participar o rebre més informació: carmell@am.ub.es

 

Grup de professionals

Està format per persones de diferents edats i entorns professionals que cerquen compartir una reflexió i un debat sobre el sentit cristià, utilitat i manera de viure la seva activitat laboral. Els temes tractats els darrers anys han estat la relació entre "Vida i treball", "Espiritualitat i vida laboral", "La missió personal i professional", des de diverses perspectives. I també "Qui és el meu 'Jefe'" o "Temps de valors i el valor del temps", en el que es va abordar la no sempre fàcil conciliació entre la feina i la vida familiar. L'últim curs es va dedicar a "El treball i les emocions", a la llum de l'any de la Misericordia i de l'encíclica del Papa Francesc "Laudato si".  Un dels objectius principals del grup és configurar un espai per abordar la coherència entre vida personal i laboral, tot compartint textos, altres materials de reflexió  i les experiències personals durant les reunions. I com a membres de la comunitat de CJ  vol ser també llavor transformadora en les realitats professionals i socials. El grup es reuneix una vegada al mes.

Més informació: info@fespinal.com