El dret a ser nen

55
Quadern
Publication date: 
October 1993

En un món en què les desigualtats entre els països desenvolupats i els del Tercer Món s'accentuen per moments, ens trobem que els nens són la base de la piràmide de la pobresa. En els apartats d'aquest quadern intentarem aproximar el lector a la realitat de la infància als països del Sud mostrant de quina manera el repartiment de la riquesa i el poder a nivell mundial, la situació del medi ambient i altres variables locals i internacionals afecten el seu benestar, un benestar extremadament fràgil.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us