El dret a ser nen

55
Quadern
Data de publicació: 
Octubre 1993

En un món en què les desigualtats entre els països desenvolupats i els del Tercer Món s'accentuen per moments, ens trobem que els nens són la base de la piràmide de la pobresa. En els apartats d'aquest quadern intentarem aproximar el lector a la realitat de la infància als països del Sud mostrant de quina manera el repartiment de la riquesa i el poder a nivell mundial, la situació del medi ambient i altres variables locals i internacionals afecten el seu benestar, un benestar extremadament fràgil.

Autor/a

Metge i màster en estudis de desenvolupament, va treballar al departament d’estudis d’Intermón-Oxfam. Va publicar amb Cristianisme i Justícia "Amèrica, 500 anys" (quadern 42, novembre 1991) i "El dret a ser nen" (quadern 55, novembre 1993). Va morir l'any 1998.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora